Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

INCONTRO DI COMMIATO CON IL DG DEL DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI E PROSSIMA VACCINAZIONE COMUNITÀ ITALIANA A HCMC./ CHÀO TỪ BIỆT LÃNH ĐẠO SỞ NGOẠI VỤ VÀ KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN CHO CÔNG DÂN Ý TẠI TP.HCM

HCMC, 23 luglio 2021 – Nell’incontro di commiato con il Direttore Generale del Dipartimento degli Affari esteri del Comitato del Popolo di HCMC, Tran Phuoc Anh, il Console Generale Dante Brandi ha espresso riconoscenza per tutto il sostegno ricevuto durante il suo mandato a Ho Chi Minh City e nella circoscrizione consolare.

La collaborazione, sempre puntuale, efficace e apprezzata, del Dipartimento degli Affari esteri ha consentito di sviluppare ancor più le relazioni tra l’Italia e questa dinamica metropoli, che si trova attualmente in un difficile momento della pandemia da Covid-19. Il Direttore Phuoc Anh e il Console Generale Brandi hanno condiviso sull’importanza di una stretta collaborazione internazionale per superare l’emergenza sanitaria. Uno degli strumenti più efficaci a questo fine è il programma multilaterale COVAX, cui l’Italia contribuisce con 470 milioni di USD (quasi il 5 per cento del totale del fondo), che ha sinora fornito la maggior parte dei vaccini al Vietnam (9 milioni di dosi).

Nell’incontro è stato riaffermato l’impegno delle autorità di Ho Chi Minh City a procedere rapidamente alla vaccinazione delle comunità straniere residenti, tra cui quella italiana, quale priorità del piano nazionale vaccinale vietnamita.

************************************

TP.HCM, ngày 23 tháng 7 năm 2021 – Tại buổi gặp chào từ biệt ông Trần Phước Anh, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, TLS Dante Brandi đã bày tỏ lòng biết ơn về những hỗ trợ mà ông nhận được trong suốt nhiệm kỳ công tác của mình tại TP.HCM.

Sự hợp tác kịp thời, hiệu quả và đáng trân trọng của Sở Ngoại vụ đã giúp mối quan hệ giữa Italia và thành phố năng động này ngày càng phát triển mặc dù Thành phố hiện đang trong thời điểm khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Trong buổi làm việc, Quyền Giám đốc SNV Trần Phước Anh và Tổng lãnh sự Brandi đã chia sẻ tầm quan trọng của hợp tác quốc tế chặt chẽ nhằm khắc phục tình trạng khẩn cấp về y tế. Một trong những công cụ hiệu quả nhất cho mục đích này là chương trình COVAX đa phương mà Chính phủ Italia đã đóng góp 470 triệu đô la Mỹ (chiếm gần 5% tổng giá trị). Cho đến nay COVAX là nguồn vắc xin hiệu quả nhất cho Việt Nam, với 9 triệu liều đã được chuyển giao.

Tại buổi gặp gỡ, cam kết của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong việc nhanh chóng tiến hành tiêm vắc xin cho người nước ngoài, bao gồm công dân Ý cũng được tái khẳng định như một phần ưu tiên trong kế hoạch tiêm chủng quốc gia của Việt Nam.