Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

DANTE ALIGHIERI IN VIETNAM / DANTE ALIGHIERI TẠI VIETNAM

HCMC, 22 marzo 2021 – L’indiscussa attualità del pensiero e dell’opera di Dante Alighieri, la sua influenza nella letteratura vietnamita, lo stato dell’insegnamento delle letterature straniere, e di quella italiana in particolare, in Vietnam, le iniziative per celebrare il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, autore della Divina Commedia, uno dei capolavori della letteratura universale, e padre della lingua italiana.

Questi i temi al centro dell’incontro del Console Generale Brandi con il Prof. Le Giang, Direttore del Dipartimento di Studi Vietnamiti, ex Direttore del Dipartimento di Letteratura dell’Università di Scienze Sociali e Umanistiche di HCMC. Sono stati condivisi gli eventi celebrativi che il Sistema Italia (Ambasciata d’Italia a Hanoi, Consolato Generale d’Italia a HCMC, Uni-Italia Vietnam, Società Dante Alighieri Vietnam) ha già in programma di tenere in Vietnam per la ricorrenza, e ne sono stati esplorati di nuovi, con il possibile coinvolgimento di letterati vietnamiti, esperti di letterature comparate e studiosi locali di letterature internazionali.

Tra gli eventi già in programma, figurano la mostra in realtà aumentata Inferno V, che farà tappa a Hanoi in marzo-aprile e a HCMC in maggio-giugno, la mostra Dante nei Fumetti, programmata per ottobre, le iniziative seminariali e le lezioni monografiche tenute dai lettori di italiano e dagli studiosi vietnamiti di letteratura comparata nelle facoltà di Lingua e Cultura italiana a Hanoi e HCMC durante la Settimana della Lingua italiana (ottobre). Tra le possibili nuove iniziative, una edizione monografica della Rivista di Letteratura vietnamita sulla ricorrenza dantesca e ipotesi di ristampa o riedizione della Commedia in lingua vietnamita, nella traduzione dell’illustre studioso Prof. Nguyen Van Hoan, scomparso nel 2015.

***************************************

TPHCM, Ngày 22/03/20211 – Di sản của Dante Alighieri, ảnh hưởng của ông trong nền văn học Việt Nam, Nghệ thuật giảng dạy văn học Ý (và văn học nước ngoài) tại Việt Nam, những sáng kiến để tổ chức kỷ niệm 700 năm ngày mất của nhà thơ Ý vĩ đại, tác giả của Hài kịch, một trong những tuyệt tác của nền văn học thế giới, và là cha đẻ của ngôn ngữ Ý.

Đây là những chủ đề trọng tâm của buổi gặp giữa Tổng Lãnh sự Brandi và GS. Đoàn Lê Giang, trưởng khoa Việt Nam Học, cựu trưởng khoa ngữ văn của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Buổi gặp không những tập trung thảo luận về lễ kỹ niệm mà hệ thống Quốc gia Italia gồm Đại sứ quán Ý tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ý tại TPHCM, UNI-ITALIA Việt Nam, Hiệp hội Dante Alighieri Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức nhân dịp kỷ niệm này, mà còn thảo luận về các sáng kiến mới thu hút sự tham gia của các viện sĩ viện hàn lâm Việt Nam, các chuyên gia về so sánh văn học và các học giả trong nước về văn học quốc tế.

Lịch trình các sự kiện đã được phát thảo gồm triển lãm “Inferno V” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng Ba-Tư và tại TPHCM vào tháng Năm-Sáu, triển lãm “Dante in Comics” sẽ diễn ra vào tháng Mười, các buổi seminar và các bài học chuyên khảo do các giảng viên Ý và các học giả Việt về văn học so sánh tại Bộ môn Ngữ văn và Văn hóa Ý tại Hà nội và TPHCM giảng dạy trong suốt Tuần lễ Ngôn ngữ Ý (tháng Mười).

Trong số những sáng kiến mới, GS. Giang và TLS Brandi đã chia sẻ các ý tưởng về việc xuất bản một ấn bản chuyên đề về Dante trên Tạp chí Văn học Việt Nam và tái bản tác phẩm của ông bằng tiếng Việt với bản dịch của học giả lừng danh GS Nguyễn Văn Hoàn, người đã qua đời trong năm 2015.