Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

ITALIAN DESIGN DAY 2020 IN VIETNAM / NGÀY HỘI THIẾT KẾ Ý 2020 TẠI VIỆT NAM

HCMC, 5 novembre 2020 – Sei città, sette Università, lo studio Archea Associati dell’archistar italiano Marco Casamonti, l’hub di Casa Italia a Hanoi e decine di studenti, professori, esperti, operatori del settore del design e dell’architettura.

Questo il mosaico multi-polare e intercontinentale che ha celebrato l’Italian Design Day 2020 in Vietnam. Un seminario in presenza e online, con collegamenti aperti in streaming, per affrontare il tema del “Disegnare il futuro. Sviluppo, Innovazione, Sostenibilità, Bellezza” al centro dell’IDD2020 celebrato in decine di città nel mondo attraverso lo sforzo del MAECI e della rete diplomatico-consolare italiana, in collaborazione con ICE, Fondazione Compasso d’Oro, Triennale di Milano, Salone del Mobile e FederlegnoArredo.

Il seminario celebrativo dell’Italian Design Day 2020 in Vietnam si è articolato in un intervento di apertura dell’Amb. Alessandro e in una relazione dell’Arch. Marco Casamonti, fondatore dello studio Archea Associati e progettista di architetture iconiche come la Cantina Antinori di San Casciano il Val di Pesa (Italia), la città polifunzionale della ceramica di Li Ling (Cina), lo Stadio Nazionale di Tirana (Albania). In uno stimolante excursus, concluso con alcuni dei progetti in corso di realizzazione in Vietnam, Casamonti ha esplorato il tema del collegamento tra tradizione, realtà presente e innovazione, sottolineando l’imprescindibilita’ della conoscenza storica e della tradizione del passato per lo sviluppo di una architettura al passo con i tempi e capace di interpretare il futuro attraverso le chiavi di lettura della sostenibilità, della funzionalità e dell’umanesimo.

Negli interventi degli altri relatori (i Proff. Nguyen Vu Phuong e Le Dam Ngoc Tu, dell’Università di Ingegneria civile di Mientrung, la Prof. Le Quynh Chi dell’Università Nazionale di Ingegneria Civile di Hanoi, il Prof. Tu Phu Duc dell’Università di Hoa Sen a HCMC e la Prof. Rachel Jahja, del Royal Melbourne Institute of Technology di HCMC) sono emersi stimoli interessanti sul ruolo degli “educatori” al design, che oggi impiegano tecniche di discipline come la psicologia per sviluppare una visione partecipativa e innovativa del rapporto tra se’, spazio e altri negli studenti. Sono inoltre stati illustrati casi di studio e analisi di realtà abitative e sociali di collettività vietnamite in zone a forte caratterizzazione ambientale e culturale, come le zone costiere esposte a eventi climatici estremi, il delta del fiume Rosso e gli altipiani del Vietnam centrale, dove forti sono i richiami alle strutture edilizie collettive e particolarmente sentite sono le esigenze di recupero e produzione di materiali autoctoni. Un tema, quest’ultimo, ripreso nelle conclusioni, a cura del Presidente della HAWA (Associazione dei Produttori e Lavoratori del Legno di HCMC), Nguyễn Quoc Khanh.

L’Italian Design Day 2020 in Vietnam si arricchisce inoltre della mostra su vita e opere di Vico Magistretti, uno dei padri fondatori del design industriale italiano, che -a cento anni dalla nascita- è esposta in contemporanea in quattro atenei vietnamiti tra Hanoi, HCMC e Tuy Hoa.

*************************************************

Hồ Chí Minh ngày 5.11.2020 – 6 thành phố, 7 trường đại học, studio Archea Associati của kiến ​​trúc người Ý Marco Casamonti, trung tâm Casa Italia tại Hà Nội và hàng chục sinh viên, giáo sư, chuyên gia, nhà điều hành trong lĩnh vực thiết kế và kiến ​​trúc.

Đây là bức tranh khảm đa cực và xuyên lục địa chào mừng Ngày Thiết Kế Ý 2020 tại Việt Nam. Một cuộc hội thảo trực tiếp và trực tuyến, với các liên kết trực tuyến mở, để đào sâu chủ đề “Vẽ tương lai. Phát triển, Đổi mới, Bền vững, Vẻ đẹp” tại trung tâm của IDD2020 được tổ chức tại hàng chục thành phố trên thế giới thông qua nỗ lực của MAECI và mạng lưới ngoại giao-lãnh sự Ý, phối hợp với ICE, Compasso d’Oro Foundation, Triennale tại Milano, Salone del Mobile và FederlegnoArredo.

Buổi hội thảo kỷ niệm Ngày Thiết kế Ý 2020 tại Việt Nam được mở đầu với bài phát biểu khai mạc của ngài Đại sứ Alessandro và bài thuyết trình của Giáo sư, Kiến trúc sư Marco Casamonti, người sáng lập studio Archea Associati và là người thiết kế những công trình kiến ​​trúc mang tính biểu tượng như Nhà máy rượu Antinori ở San Casciano il Val di Pesa (Ý), thành phố gốm sứ đa chức năng của Li Ling (Trung Quốc), Sân vận động quốc gia Tirana (Albania). Qua bài trình chiếu đầy thú vị, kết thúc với một số dự án đang được xây dựng tại Việt Nam, Casamonti đã khám phá chủ đề về mối liên hệ giữa truyền thống, thực tế hiện tại và sự đổi mới, nhấn mạnh việc không thể thiếu của kiến ​​thức lịch sử và nắm vững truyền thống quá khứ đối với sự phát triển của một kiến trúc sánh bước với thời đại và có khả năng diễn giải tương lai thông qua các diễn giải về tính bền vững, chức năng và chủ nghĩa nhân văn.

Trong bài trình bày của các diễn giả khác (Giáo sư, Kiến trúc sư Nguyễn Vũ Phương và Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Đàm Ngọc Tú của Đại học xây dựng Miền Trung; Giáo sư, Kiến trúc sư Lê Quỳnh Chi của Đại Học Xây Dựng Hà Nội; Giáo sư, Kiến trúc sư Từ Phú Đức của Đại Học Hoa Sen thành phố Hồ Chí Minh và thầy Rachel Jahja giảng viên khoa thiết kế Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne tại TP. HCM), những gợi ý thú vị đã xuất hiện trên vai trò của các “nhà giáo dục” thiết kế, những người ngày nay sử dụng các kỹ thuật lấy từ các ngành như tâm lý học để phát triển tầm nhìn có sự tham gia và đổi mới về mối quan hệ giữa bản thân, không gian và những điều khác trong học sinh. Các nghiên cứu điển hình và phân tích về thực tế nhà ở và xã hội của các cộng đồng Việt Nam cũng được minh họa ở các khu vực có đặc điểm môi trường và văn hóa đặc trưng, chẳng hạn như các khu vực ven biển chịu các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt, đồng bằng sông Hồng và vùng cao miền Trung Việt Nam, nơi mà thật sự cần đến các cấu trúc xây dựng tập thể và đặc biệt là nhu cầu phục hồi và sản xuất các vật liệu tự nhiên. Một chủ đề trong phần kết luận của Chủ tịch HAWA (Hội Mỹ Nghệ và Chế Biến Gỗ tp. HCM) Nguyễn Quốc Khanh.

Ngày Thiết kế Ý 2020 tại Việt Nam còn thêm phần phong phú nhờ triển lãm về cuộc đời và tác phẩm của Vico Magistretti, một trong những cha đẻ của ngành thiết kế công nghiệp Ý người mà – một trăm năm sau ngày sinh của ông – được triển lãm đồng thời tại bốn trường đại học Việt Nam ở Hà Nội, TP. HCM và Tuy Hòa.