Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

“La Voce Del Corpo” – La coinvolgente performance di Luca Vullo sulla gestualità italiana in scena a Saigon nell’ambito della Settimana Della Lingua Italiana / “Nghệ Thuật Phi Ngôn Ngữ” – Màn trình diễn của Luca Vullo về ngôn ngữ cơ thể của người Ý tại Sài Gòn trong khuôn khổ của Tuần Lễ Ngôn Ngữ Ý

“Il corpo non mente”. Una grande verità in grado di spiegare e interpretare la gestualità italiana: quella spiccata capacità non solo di comunicare senza parlare, tipica degli italiani, ma anche di fornire uno strumento interpretativo all’intelligenza emotiva.

Questo il messaggio, reso in modo divertente, coinvolgente e interattivo, da Luca Vullo con il suo spettacolo “La Voce del Corpo”, andato in scena lo scorso 23 ottobre alla Soul Live Project Hall di Ho Chi Minh City, grazie all’iniziativa di Amberstone Media e del Consolato Generale d’Italia, in occasione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo.

Di fronte ad una platea di oltre 200 spettatori, Luca Vullo, accompagnato in scena dalla madre Angela Gabriele, si è esibito in uno spettacolo che ha ripercorso origini, significato e valore della gestualità italiana, che accompagna da sempre il nostro modo di comunicare e introduce codici e grammatiche aggiuntive alla nostra capacità di esprimere concetti, messaggi ed emozioni.

“La Voce del Corpo” è stato anche oggetto di un seminario che Luca Vullo ha tenuto il giorno prima, 22 ottobre, agli studenti del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Scienze Sociali e Umanistiche di HCMC.

 

*****************************

 

“Cơ thể không nói dối”. Một sự thật tuyệt vời có khả năng giải thích và diễn giải các cử chỉ của người Ý: đó là khả năng giao tiếp của người Ý mà không chỉ không dùng ngôn ngữ, đây là đặc trưng của người Ý, mà còn trở thành một công cụ để hiểu rõ hơn về nhiều khía cạnh của trí tuệ cảm xúc.

Đây là thông điệp, được trình diễn một cách đầy thú vị, hấp dẫn và tương tác bởi Luca Vullo với chương trình “Nghệ Thuật Phi Ngôn Ngữ”, chương trình diễn ra tối ngày 23 tháng 10 vừa qua tại sân khấu Soul Live Project thành phố Hồ Chí Minh, do Tổng Lãnh Sự Quán Ý và Amberstone Media đồng tổ chức nhân dịp Tuần Lễ Ngôn Ngữ Ý trên thế giới.

Đứng trước hơn 200 khán giả, Luca Vullo cùng với mẹ của mình là bà Angela Gabriele, đã biểu diễn một chương trình gợi lại nguồn gốc, ý nghĩa và giá trị những cử chỉ của người Ý, điều luôn đi cùng với cách giao tiếp, đem lại các mật mã và ngữ pháp bổ sung cho khả năng diễn đạt nội dung, truyền tải thông điệp và cảm xúc của chúng ta.

” Nghệ Thuật Phi Ngôn Ngữ ” cũng là chủ đề của một cuộc hội thảo mà Luca Vullo đã dành một ngày trước đó, ngày 22 tháng 10, cho các sinh viên Khoa Ngữ Văn Ý trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TP HCM.

 

vv1