Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Trường học

Các trường học tại Italia

Một danh sách đầy đủ về trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công, được Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu cập nhật.

Một danh sách đầy đủ về trường tiểu hoc, trung học cơ sở và trung học phổ thông tư nhân thông tư nhân được cập nhật trên trang web chính thức của Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu.