Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Italian Research Day in the world 2021 / Ngày Nghiên cứu Italia trên Thế giới 2021

On April 15th – the anniversary of the birth of Leonardo da Vinci – Italy celebrates the Italian Research Day in the World. Science and research are an important driver of Italy’s advanced economy. Italy ranks 7th in the world for the number of scientific publications and 8th for the quality of publications (Scimago). The contribution of Italian scientists worldwide and the network of Italy’s international relations in science and technology are essential to these achievements.

Research cooperation between Italy and Vietnam dates back to 1992, when the first protocol on scientific and technological cooperation between Italy and Vietnam was signed. Since then, more than 40 joint research projects, financed by the Italian and Vietnamese governments, have provided a relevant contribution in many research fields for the wellbeing of our citizens.

The President of the Italian Republic, Sergio Mattarella, has recently recognised the relevance of Italy-Vietnam cooperation in S&T by granting two awards: one in memory of Prof. Carlo Urbani, the WHO epidemiologist who lost his life in fighting SARS in Vietnam in 2003; one for Prof. Ta Hai Tung, Italian alumnus and founder of the Italy-supported Satellite Navigation Centre at the Hanoi University of Science and technology (HUST).

This year the Italian Research Day in Vietnam will include two initiatives.

– UniSmartItaly. Study and work with Italy (unismartitaly.education.ice.it/), a virtual fair organised by the Conference of the Rectors of the Italian Universities (CRUI) and the Italia Trade Agency (ICE) to promote the Italian higher education and research system amongst the Vietnamese students. The fair will be held in a hybrid mode, on line and at Casa Italia – Generali Hall (18 Le Phung Hieu, Hoan Kiem, Hanoi), from April 16th to April 24th 2021.

The fair will be inaugurated on Friday 16th of April at 15:00 with the participation of Italian and Vietnamese speakers, including Ms. Maria Cristina Messa, Minister of University and Research of Italy. During the fair daily thematic webinars will be held by Italian Universities to present their education and research offer, followed by interactive meetings with students, Vietnamese universities and Italian and Vietnamese businesses.

The closing event will take place on April 24th and will focus on Science and technology in the Italy-Vietnam cooperation, providing an overview of the existing opportunities and national and international funding schemes.

Italy-Vietnam Conference on Science and Technology Cooperation. Experiences and Perspectives for Sustainable Development. The conference will be held in a hybrid mode, online and at the Ministry of Science and Technology, Ha Noi, on May 6th at 14.00.

The event will present the achievements of almost 30 years of bilateral scientific cooperation between Italy and Vietnam, including seven Executive Protocols and more than 40 joint projects in fields such as: cultural heritage, ICT, agriculture, water management, health, remote sensing.

A special volume published by Springer – UNIPA series 2020: Innovations in Land, Water and Energy for Vietnam’s Sustainable Development, will be presented, collecting 18 scientific papers co-authored by Vietnamese and Italian scientists.

The workshop will be opened by the Deputy Minister of Science and Technology, Associate Professor Bui The Duy, and the Ambassador of Italy to Vietnam, Antonio Alessandro.

A press conference open to the public will be held on Thursday 15 of April at 2:00 pm at Casa Italia, Generali Hall (18 Le Phung Hieu, Hoan Kiem, Hanoi). Multimedia content on science and technology activities and Italy-Vietnam cooperation will be presented.

* * * *

For more information please visit www.ambhanoi.esteri.it and https://conshochiminh.esteri.it

the Embassy of Italy Facebook page https://www.facebook.com/ItalyinVietnam/

The Consulate General of Italy in HCMC Facebook page https://www.facebook.com/ItalyinHoChiMinhCity

Or contact culturale.hanoi@esteri.it , Ms. Nguyen Quynh Lien Tel: 02438256256/116.

*************************************************************

Vào ngày 15 tháng 4 – Ngày sinh của thiên tài Leonardo da Vinci – Italia đã chọn là ngày kỷ niệm Ngày nghiên cứu Italia trên thế giới. Khoa học và nghiên cứu là động lực quan trọng của nền kinh tế tiên tiến của Italia. Italia đứng thứ 7 trên thế giới về số lượng các ấn phẩm khoa học và thứ 8 về chất lượng của các ấn phẩm (Scimago). Sự đóng góp của các nhà khoa học Ý trên toàn thế giới và mạng lưới quan hệ quốc tế của Ý về khoa học và công nghệ là rất cần thiết cho những thành tựu này.

Hợp tác nghiên cứu giữa Italia và Việt Nam có từ năm 1992, khi Nghị định thư đầu tiên về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Italia và Việt Nam được ký kết. Kể từ đó, hơn 40 dự án nghiên cứu chung, được tài trợ bởi Chính phủ Italia và Việt Nam, đã đóng góp phù hợp trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu vì cuộc sống của người dân chúng ta.

Tổng thống Cộng hòa Italia, Sergio Mattarella, gần đây đã công nhận tính phù hợp của hợp tác giữa Italia và Việt Nam trong lĩnh vực KH&CN bằng cách trao hai giải thưởng: một giải thưởng tưởng nhớ Giáo sư Carlo Urbani, nhà dịch tễ học của WHO, người đã hy sinh trong cuộc chiến chống dịch SARS tại Việt Nam năm 2003; và một cho GS Tạ Hải Tùng, cựu sinh viên Italia và là người sáng lập Trung tâm Định vị Vệ tinh do Italia hỗ trợ tại Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST).

Năm nay, Ngày Nghiên cứu Italia tại Việt Nam sẽ bao gồm hai sáng kiến:

UniSmartItaly. Họ tập và làm việc với Italia (unismartitaly.education.ice.it/), một hội chợ trự tuyến do Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Italia (CRUI) và Cơ quan Thương vụ Ý (ICE) tổ chức nhằm quảng bá hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu của Italia tới các sinh viên Việt Nam. Hội chợ sẽ được tổ chức theo phương thức kết hợp, trực tuyến và tại Casa Italia – Hội trường Generali (18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ ngày 16/4 đến ngày 24/4/2021.

Hội chợ sẽ được khai mạc vào 15h00 thứ Sáu ngày 16/4 với sự tham gia của các diễn giả Italia và Việt Nam, trong đó có Bà Maria Cristina Messa, Bộ trưởng Bộ Đại học và Nghiên cứu Italia. Trong thời gian diễn ra hội chợ, các hội thảo chuyên đề trên web hàng ngày sẽ được tổ chức bởi các trường Đại học Ý để trình bày đề xuất giáo dục và nghiên cứu của họ, sau đó là các cuộc gặp gỡ tương tác với sinh viên, các trường đại học Việt Nam và các doanh nghiệp Ý và Việt Nam.

Sự kiện bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 và sẽ tập trung vào Khoa học và công nghệ trong hợp tác Italia – Việt Nam, cung cấp một cái nhìn tổng thể về các cơ hội hiện có và các chương trình tài trợ trong nước và quốc tế.

Hội nghị Hợp tác Khoa học và Công nghệ Italia – Việt Nam. Kinh nghiệm và quan điểm phát triển bền vững. Hội nghị sẽ được tổ chức theo phương thức kết hợp, trực tuyến và tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội, vào lúc 14h ngày 6/5.

Sự kiện sẽ giới thiệu những thành tựu của gần 30 năm hợp tác khoa học song phương giữa Italia và Việt Nam, bao gồm bảy Nghị định thư điều hành và hơn 40 dự án chung trong các lĩnh vực như: di sản văn hóa, CNTT-TT, nông nghiệp, quản lý nước, y tế, viễn thám.

Một số đặc biệt do Springer xuất bản – UNIPA series 2020: Những đổi mới về Đất, Nước và Năng lượng cho Phát triển Bền vững của Việt Nam, sẽ được trình bày, bao gồm 18 bài báo khoa học do các nhà khoa học Việt Nam và Italia đồng tác giả.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Giáo sư Bùi Thế Duy và Đạ sứ Italia tại Việt Nam, Antonio Alessandro, khai mạc Hội thảo.

Buổi họp báo ra mắt công chúng Ngày Nghiên cứu Italia trên thế giới sẽ được tổ chức vào lúc 2h00 thứ Năm ngày 15/4 tại Casa Italia, Hội trường Generali (18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nội dung đa phương tiện về hoạt động khoa học và công nghệ và hợp tác Ý – Việt Nam sẽ được trình bày.

* * * *

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.ambhanoi.esteri.it và https://conshochiminh.esteri.it 

Trang Facebook của Đại sứ quán Ý: https://www.facebook.com/ItalyinVietnam/

Trang Facebook của Tổng Lãnh sự quán Ý: https://www.facebook.com/ItalyinHoChiMinhCity

Hoặc liên hệ với culturale.hanoi@esteri.it, chị Nguyễn Quỳnh Liên ĐT: 02438256256/116.