Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

DESIGN SUMMIT: THE POWER OF CREATIVE ENTREPRENEURSHIP / HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VỀ THIẾT KẾ: SỨC MẠNH SÁNG TẠO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

HCMC, 8 GENNAIO 2021 – Dove si colloca il Vietnam in questioni come lo sviluppo di un proprio branding design, le condizioni per alimentare design di qualità e creatività, il valore economico di fattori intangibili come -appunto- design e creatività. Se ne è discusso oggi nello stimolante Design Summit su “The Power of Creative Entrepreneurship” organizzato dalla Vietnam Design Association con autorevoli relatori e operatori del settore.

***********************************************

TPHCM 08/01/2021, Vietnam đang ở đâu trong các chủ đề như quy trình thiết kế thương hiệu, các điều kiện để nuôi dưỡng thiết kế chất lượng và sự sáng tạo, giá trị kinh doanh & kế hoạch phát triển các giá trị mang tính vô hình như thiết kế và sáng tạo. Hội nghị thượng đỉnh về thiết kế với chủ đề “Sức mạnh Sáng tạo Lãnh đạo Doanh nghiệp” được tổ chức bởi VDAS – Hiệp hội Thiết kế Việt Nam cùng sự tham gia của các diễn giả và các nhà thực tiễn nổi tiếng.