Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

VISITA A HCMC DELL’ADDETTO SCIENTIFICO MARCO ABBIATI. / CHUYẾN CÔNG TÁC ĐẾN TPHCM CỦA TÙY VIÊN KHOA HỌC MARCO ABBIATI

HCMC, 30 novembre – 1 dicembre 2020 – Due intense giornate di incontri, presentazioni, pranzi di lavoro, insieme a Marco Abbiati, addetto scientifico dell’Ambasciata italiana ad Hanoi, con la comunità di scienziati e ricercatori attivi in ​​Ho Chi Minh. Un’occasione unica per fare il punto sui programmi di cooperazione scientifica e tecnologica in corso tra l’Italia e HCMC – compresi quelli previsti dall’accordo esecutivo bilaterale 2020 – e aprire la strada a future collaborazioni. Un proficuo momento anche per consolidare ed espandere la rete di autorevoli ricercatori vietnamiti interessati a collaborare con istituzioni scientifiche e tecnologiche italiane in settori cruciali come biotecnologie, patrimonio culturale, cambiamento climatico e ambiente, biomedicina, robotica e ICT, tecnologia alimentare, cibo sicurezza, materiali avanzati, industria 4.0.

******************************

TPHCM, Ngày 30/11 – 1/12/2020 – Lịch trình hai ngày làm việc đầy ắp các buổi gặp gỡ, thuyết trình và buổi làm việc xuyên trưa cùng với Marco Abbiati, Tùy viên Khoa học tại Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, cùng cộng đồng các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đang hoạt động tại TP.HCM. Một cơ hội hiếm có để xem xét và thảo luận về các chương trình hợp tác khoa học và công nghệ đang diễn ra giữa Italia và Thành phố Hồ Chí Minh – bao gồm các chương trình theo thỏa thuận song phương năm 2020 – và mở đường cho các hợp tác trong tương lai. Thật tuyệt khi chứng kiến sự phát triển sâu và rộng của mạng lưới các nhà nghiên cứu lỗi lạc của Việt Nam có mối quan tâm đến sự hợp tác với các viện khoa học và công nghệ của Italia trong các lĩnh vực quan trọng như công nghệ sinh học, di sản văn hóa, biến đổi khí hậu và môi trường, y sinh học, robot&ICT, công nghệ thực phẩm, an toàn thực phẩm, vật liệu tiên tiến, công nghiệp 4.0.