Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

INCONTRO CON I VERTICI DELL’UNIVERSITA’ “HONG BANG” DI HCMC HCMC/CUỘC HỌP VỚI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ “HỒNG BÀNG” TẠI TP. HCM

22 luglio 2020 – Ipotesi di collaborazioni, scambi di studenti e ricercatori con atenei italiani, nonché’ coinvolgimento in iniziative di promozione culturale e scientifica di comune interesse. Questi i temi trattati nel corso dell’incontro tenutosi stamane tra una delegazione dell’università internazionale Hong Bang (HIU) di HCMC, guidata dal Presidente Dr. Ho Thanh Phong, e il Console Generale Dante Brandi. L’importante ateneo saigonese, parte del gruppo privato vietnamita NHG che conta al suo interno scuole primarie, secondarie e università come HIU, Hoa Sen, Gia Dinh e Baria Vungtau University, conta oggi circa diecimila studenti, ripartiti in facoltà di medicina, ingegneria, economia, scienze sociali e linguistiche, architettura, pedagogia. Circa un decimo degli studenti sono stranieri, che frequentano anche i corsi di master e dottorato offerti da HIU, che sinora ha intrattenuto collaborazioni con il Politecnico delle Marche.

*****

Ngày 22 tháng 07 năm 2020 – Các chương trình về hợp tác, trao đổi của sinh viên và các nhà nghiên cứu với các trường đại học Ý, cũng như tham gia vào các hoạt động thúc đẩy văn hóa và khoa học được quan tâm chung. Đây là những chủ đề được đề cập trong cuộc họp được tổ chức sáng nay giữa phái đoàn của Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tại TP. HCM, do Hiệu Trưởng Hồ Thanh Phong làm trưởng đoàn và Tổng Lãnh Sự Dante Brandi. HIU là một trường đại học quan trọng của Sài Gòn, thuộc tập đoàn tư nhân NHG Việt Nam bao gồm trường tiểu học, trung học và đại học như HIU, Hoa Sen, Gia Định và Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, ngày nay có khoảng mười nghìn sinh viên theo học, được chia thành các khoa như: y học, kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội và ngôn ngữ, kiến trúc, sư phạm. Khoảng một phần mười sinh viên là người nước ngoài, họ tham gia các khóa học thạc sĩ và tiến sĩ do HIU tổ chức, cho đến nay trường đã có sự hợp tác với Marche Polytechnic.