This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

L’approccio pedagogico Reggio Emilia® per l’educazione della prima infanzia a Danang / Hướng tiếp cận Reggio Emilia trong giáo dục mầm non tại Đà Nẵng

Date:

04/18/2021


L’approccio pedagogico Reggio Emilia® per l’educazione della prima infanzia a Danang / Hướng tiếp cận Reggio Emilia trong giáo dục mầm non tại Đà Nẵng

Danang, 16-18 aprile 2021 - Una serie di eventi dedicati a presidi, insegnanti, educatori, per scoprire di più sull’educazione creativa e sulll’approccio Reggio Emilia® per l’educazione della prima infanzia si è svolta a Danang, principale centro del Vietnam centrale.

La conferenza “Where Magic Ignites”, aperta ad oltre 350 educatori, presidi, autorità, accademici del settore pedagogico e dove sono intervenute anche Claudia Giudici e Marina Castagnetti, rispettivamente Presidente e insegnante di Reggio Children, combinata con la mostra “E invece il cento c’è” su Loris Malaguzzi, fondatore dell’approccio Reggio Emilia di cui è ricorso nel 2020 il centenario della nascita, e a un seminario divulgativo su questa rivoluzionaria filosofia educativa a beneficio della comunità educativa, ivi inclusi genitori e operatori scolastici, si sono svolti lungo il fine settimana a Danang, contribuendo a consolidare la crescita di Reggio Children in Vietnam.

Gli eventi, che fanno seguito ad analoghe attività sviluppate a Hanoi e HCMC nel corso del 2020, sono stati organizzati da Global Embassy Education Vietnam, rappresentante ufficiale di Reggio Children in Vietnam, e da VIRES (Vietnam International Reggio Emilia Society), con il sostegno del Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City e alla presenza del Console Generale Dante Brandi.

***

Chuỗi sự kiện dành cho các hiệu trưởng, giáo viên và cộng đồng giáo dục để tìm hiểu thêm về Giáo dục sáng tạo và Hướng tiếp cận Reggio Emilia tại Đà Nẵng, thành phố trọng điểm của miền trung Việt Nam.

Hội thảo “Bật nguồn Sáng tạo” diễn ra vào ngày 16 tháng 4 tại khách sạn Hilton, có sự tham dự của hơn 350 nhà giáo dục, hiệu trưởng, cơ quan chức năng và học thuật trong lĩnh vực giảng dạy, với phần phát biểu của Chủ tịch Claudia Giudici và bà Marina Castagnetti, Chuyên gia đào tạo của Tổ chức Reggio Children. Triển lãm “Không. Một trăm vẫn ở đây mà”, tôn vinh di sản của nhà sư phạm Loris Malaguzzi, người có ngày sinh lần thứ 100 được kỷ niệm vào năm 2020, cha đẻ của Hướng tiếp cận Reggio Emilia. Triển lãm được tổ chức vào dịp cuối tuần qua tại khách sạn Hilton và Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng. Kết thúc chuỗi sự kiện là một hội thảo cộng đồng về triết lý mang tính cách mạng đối với giáo dục mầm non diễn ra vào ngày Chủ nhật tại Thư viện Khoa học Tổng hợp với sự tham gia rộng rãi của cộng đồng giáo dục trong đó có các bậc phụ huynh.

Các sự kiện trên góp phần lan toả kinh nghiệm giáo dục của Reggio Children tại Việt Nam, tiếp nối những hoạt động tương tự đã được triển khai tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020 do Global Embassy Education Vietnam, đại diện chính thức của Reggio Emilia tại Việt Nam và VIRES (Cộng đồng giáo dục Reggio Emilia tại Việt Nam) tổ chức dưới sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh và sự hiện diện của ngài Tổng Lãnh sự Dante Brandi.


Location:

Da Nang

393