This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Incontro fra i vertici cittadini e le missioni straniere a HCMC / Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và Lãnh sự đoàn tại TPHCM

Date:

04/14/2021


Incontro fra i vertici cittadini e le missioni straniere a HCMC / Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và Lãnh sự đoàn tại TPHCM

HCMC, 14 aprile 2021 – Attrazione investimenti, incentivi alle dislocazioni produttive, sviluppo sostenibile, smart-city, ripresa post-pandemia. Questi i principali temi trattati nel corso dell’incontro tra i vertici di Ho Chi Minh City e il corpo consolare e le missioni straniere accreditate in città.

Alla presenza del nuovo Segretario del Partito Comunista locale, Nguyen Van Nen, e del Presidente del Comitato del Popolo di HCMC, Nguyen Thanh Phong, l’occasione ha consentito di condividere le priorità della più vibrante metropoli vietnamita, come la nuova “città nella città” di Thu Duc, orientata strategicamente ad attrarre investimenti in innovazione tecnologica, finanza, sanità e sport.

***

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14/4/2021 – Các chính sách thu hút đầu tư, những ưu đãi cho tái định cư sản xuất, phát triển bền vững, thành phố thông minh và sự phục hồi sau đại dịch. Đây là những chủ đề chính được thảo luận trong buổi gặp gỡ giữa các lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Lãnh sự đoàn cùng các cơ quan đại diện nước ngoài trong thành phố.

Trước sự chứng kiến của tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, những ưu tiên dành cho đô thị sôi động nhất Việt Nam, ví dụ như “thành phố trong thành phố”mới Thủ Đức, được định hướng chiến lược thu hút đầu tư vào đổi mới công nghệ, tài chính, y tế và thể dục thể thao cũng được chia sẻ tại buổi gặp.

 


390