This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Towards “Youth4Climate: Driving Ambition”: meet the Vietnamese delegates. / Hướng tới “Youth4Climate: Driving Ambition”: gặp gỡ các đại biểu Việt Nam.

Date:

09/22/2021


Towards “Youth4Climate: Driving Ambition”: meet the Vietnamese delegates. / Hướng tới “Youth4Climate: Driving Ambition”: gặp gỡ các đại biểu Việt Nam.

In 2020 Italy and the United Kingdom partnered to organize the 26th Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change, the COP26.

We are cooperating to reach out to all Countries, especially big emitters, to underline the urgency of more ambitious measures to keep global warming under 1.5 degrees, but also to raise awareness about the importance of this historical challenge.

We deem it crucial to promote the engagement of the young generations in decision-making processes, because what we do now will have an impact on their lives mainly.

In this spirit, Italy looks forward to hosting back-to-back in Milan the Youth4Climate event as well as the Pre-CoP (September 28th – October 2nd, 2021), in order to allow youth representatives to meet the official ministerial delegations and present decisions and proposals.

The aim of the youth event is to channel in positive and constructing ways the youth mobilization that is happening all around, making young people responsible and recognizing them as key players in climate action.

To this end, 361 young climate leaders - 15 to 29 years old - from all around the world have been selected by a special committee and will gather in Milan on September 28.

The two young delegates from Vietnam are Ly Phuong Thanh, 21 years old student at School of Business International University (IU) - Vietnam National University HCMC, and Hoang Ngoc Xuan Mai, 19 years old student at Harvard University - USA.

The Italian Embassy hosted, on September 22 at 9:00 am, an online talk with Thanh and Mai, in order to give the young Vietnamese interested in environmental issues a chance to interact with them before they leave for the Conference in Milan.

It was the occasion to discuss about youth engagement and empowerment for climate action, about Thanh and Mai’s contribution to the conference in Milan, and what they expect to bring back to Vietnam from this experience.

The Ambassadors of Italy and the UK to Vietnam welcomed the participants. Representatives from the Vietnamese Ministry of Natural Resources and Environment and UNDP Vietnam also joined the online talk.

The webinar is available, in both English and Vietnamese, at the following link:

English / Vietnamese

For further information, please send an email to: culturale.hanoi@esteri.it.

---------------------------------

Năm 2020, Ý và Vương quốc Anh hợp tác tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, COP26.

Chúng tôi đang hợp tác để kết hợp với tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát thải lớn, nhấn mạnh tính cấp thiết của các biện pháp tham vọng hơn để giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 1,5 độ C, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thách thức lịch sử này.

Chúng tôi cho rằng việc thúc đẩy sự tham gia của các thế hệ trẻ vào quá trình ra quyết định là rất quan trọng, bởi vì những gì chúng tôi làm bây giờ sẽ có tác động chủ yếu đến cuộc sống của họ.

Với tinh thần này, Ý mong muốn được tổ chức tiếp nối sự kiện Youth4Climate cũng như Pre-CoP (28 tháng 9 - 2 tháng 10 năm 2021) tại Milan, cơ hội cho các đại diện thanh niên gặp gỡ các phái đoàn cấp Bộ chính thức cũng như trình bày các đề xuất và quyết định.

Mục đích của sự kiện dành cho thanh niên này là truyền tải những cách thức tích cực và mang tính xây dựng trong làn sóng dịch chuyển của thanh niên đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới, khiến những người trẻ tuổi có trách nhiệm và công nhận họ là những gười đóng vai trò chính trong hành động vì khí hậu.

Để đạt được mục tiêu này, 361 nhà lãnh đạo khí hậu trẻ - từ 15 đến 29 tuổi - từ khắp nơi trên thế giới đã được một ủy ban đặc biệt lựa chọn và sẽ quy tụ tại Milan vào ngày 28 tháng 9.

Hai đại biểu trẻ đến từ Việt Nam là Lý Phương Thanh, 21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Kinh doanh Quốc tế (IU) - Đại học Quốc gia TP.HCM và Hoàng Ngọc Xuân Mai, 19 tuổi, sinh viên Đại học Harvard - Hoa Kỳ.

Đại sứ quán Ý sẽ tổ chức buổi nói chuyện trực tuyến với Thanh và Mai vào ngày 22 tháng 9, nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam quan tâm đến các vấn đề môi trường có cơ hội giao lưu với các diễn giả trước khi họ lên đường tham dự Hội nghị tại Milan.

Đây sẽ là dịp để thảo luận về sự tham gia của thanh niên và trao quyền cho hành động vì khí hậu, về đóng góp của Thanh và Mai tại hội nghị ở Milan, và những gì họ mong đợi sẽ mang lại cho Việt Nam từ trải nghiệm này.

Đại sứ Ý và Vương quốc Anh tại Việt Nam sẽ chào đón các đại biểu tham dự. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và UNDP Việt Nam sẽ đồng thời tham gia tọa đàm trực tuyến.

Bạn sẽ có thể truy cập hội thảo trên web bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt tại đường link sau:

English / Vietnamese

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gửi email đến: culturale.hanoi@esteri.it.


427