Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Workshop e seminari su Heritage preservation and Economic Development – HCMC, 3-11 settembre 2019 / Hội thảo Bảo tồn Di sản và Phát triển Kinh tế tại TP HCM, ngày 3-11/09/2019

Workshop e seminari su Heritage preservation and Economic Development – HCMC, 3-11 settembre 2019

Nelle ambizioni turistiche, di crescita sostenibile, di sviluppo di smart cities (come HCMC entro il 2025), il patrimonio architettonico, urbanistico e culturale e la sua conservazione e valorizzazione deve essere al centro di un cambiamento di mentalità che coinvolga non solo le autorità e il mondo accademico, ma anche il settore privato e l’opinione pubblica. Questi i temi al centro dell’iniziativa “Heritage preservation and Economic Development” tenutasi a HCMC dal 3 all’11 settembre u.s, organizzata dal Consolato Generale d’Italia, dalla Camera di Commercio italiana in Vietnam (ICHAM) e dallo studio di architettura SCE-Project Asia, con il patrocinio del Comitato del Popolo di HCMC, dell’UNESCO, dell’Università IUAV di Venezia e la collaborazione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Vietnam.

L’evento, che si è articolato in un workshop guidato dal Prof. Luigi Croce di IUAV Venezia con gli studenti dell’Università di Architettura e della Van Lang University di HCMC, e in due seminari, ha evidenziato come la preservazione del patrimonio culturale e architettonico, lungi dal rappresentare una visione nostalgica o conservatrice della memoria storica, riafferma un comune senso di appartenenza e si configura quale motore di sviluppo economico per settori come quello immobiliare, dell’ospitalità e del turismo.

Culminata con i due partecipati seminari tecnici del 10 settembre e business dell’11 settembre, l’iniziativa ha visto la presenza e la partecipazione di studenti, professori, esperti, architetti, ingegneri, imprenditori e autorità, tra cui Le Thanh Liem, Vicepresidente del Comitato del Popolo di HCMC, il Dr. Michael Croft, capo dell’ufficio UNESCO di Hanoi, il Prof. Arch. Luigi Croce, Coordinatore del Master in Conservazione e Sostenibilità Culturale all’Università IUAV di Venezia, l’Arch. Luigi Campanale di SCE-Project Asia, il Dott. Martino Melli, Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Hanoi.

La conferenza ha fatto seguito ad analogo evento co-organizzato da SCE-Project Asia e l’Ambasciata d’Italia a Hanoi nel marzo scorso, a testimonianza di un impegno costante del Sistema Italia a sostegno degli sforzi del Vietnam nel perseguimento di efficaci politiche di conservazione e valorizzazione del proprio partimonio culturale e architettonico.

**************

 

Hội thảo Bảo tồn Di sản và Phát triển Kinh tế tại TP HCM, ngày 3-11/09/2019

Để đạt được các mục tiêu tham vọng về phát triển du lịch, tăng trưởng bền vững và phát triển các thành phố thông minh (như TP HCM vào năm 2025), công tác bảo tồn di sản, quy hoạch đô thị, gìn giữ bản sắc văn hóa phải là những lĩnh vực tiên phong trong thay đổi về tư duy. Điều này không chỉ liên quan đến các cơ quan công quyền và giới hàn lâm, mà cả khu vực tư nhân và công chúng. Đây là những chủ đề cốt lõi đã được thảo luận trong hội thảo “Bảo tồn di sản và phát triển kinh tế” tại TP HCM từ ngày 3 đến 11 tháng 9, do Tổng Lãnh sự quán Italia, Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM) và công ty kiến trúc Italia SCE – Asia Project phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, UNESCO, Đại học IUAV của Venice và Cơ Quan Hợp Tác Phát Triển Italia Tại Việt Nam.

Sự kiện bao gồm hội thảo được điều hành bởi giáo sư Luigi Croce thuộc Đại Học IUAV Venice dành cho các sinh viên của Đại Học Kiến Trúc và Đại Học Văn Lang Tp. HCM, và 2 buổi tọa đàm về kỹ thuật và kinh doanh. Các phiên thảo luận đã nhấn mạnh đến cách thức bảo tồn di sản văn hóa và kiến trúc, khác xa với tầm nhìn hoài cổ hoặc bảo thủ của ký ức lịch sử, tái khẳng định quan điểm chung về tính sở hữu và trở thành một phần thiết yếu của sự phát triển kinh tế cho các lĩnh vực như bất động sản, khách sạn và du lịch.

Kết thúc với hai cuộc tọa đàm kỹ thuật vào ngày 10 tháng 9 và kinh doanh vào ngày 11 tháng 9, sáng kiến đã chứng kiến sự hiện diện và tham gia của sinh viên, giáo sư, chuyên gia, kiến trúc sư, kỹ sư, doanh nhân và chính quyền, bao gồm ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Tiến sĩ Michael Croft, trưởng đại diện UNESCO Hà Nội, Giáo sư Luigi Croce, điều phối viên của chương trình Thạc sĩ Bảo tồn và Bền vững Văn hóa tại Đại Học IUAVcủa Venice, Kiến trúc sư Luigi Campanale của SCE-Project Asia, Tiến sĩ Martino Melli, Giám đốc Cơ quan Hợp tác & Phát triển Italia tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức tiếp nối sự thành công của hội thảo tương tự do SCE-Project Asia và Đại Sứ Quán Italia tại Hà Nội đồng tổ chức vào tháng 3 năm ngoái, minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Hệ thống Italia trong việc hỗ trợ các chiến lược phát triển và bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam.

 

eek8hgoucaavvvy

 

 

 

eek8hgnuuaa8zlm

 

eefzkwmu4aegxf4

eek8hgoucai1x6w

 

eek8hgnu0aarbr8