This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Notizie e Comunicati Stampa

 

Notizie e Comunicati Stampa

Enter search data

DateDescription
11/17/2020LA SECONDA MASTERCLASS DELLE ITALIAN CUISINE WEEKS A DANANG / MASTERCLASS TẠI ĐÀ NẴNG – SỰ KIỆN THỨ HAI TRONG KHUÔN KHỔ TUẦN LỄ ẨM THỰC Ý
11/12/2020MASTERCLASS A NHA TRANG SU PIZZA, PASTA E GELATO QUALE EVENTO DI APERTURA DELLE SETTIMANE DELLA CUCINA ITALIANA IN VIETNAM / MASTERCLASS VỀ PIZZA, MÌ Ý VÀ KEM TẠI NHA TRANG, SỰ KIỆN MỞ MÀN CỦA TUẦN LỄ ẨM THỰC Ý TẠI VIỆT NAM
11/11/2020PRESS RELEASE - ITALIAN CUISINE WEEKS 2020
11/11/2020Le Settimane della Cucina italiana in Vietnam:Quando si parla di cucina italiana, una settimana non è abbastanza! / Tuần Lễ Ẩm Thực Ý tại Việt Nam: nhắc đến Ẩm Thực Ý, một tuần là không đủ!
11/06/2020CONFERENZA A HCMC SULL’APPROCCIO REGGIO EMILIA NELL’EDUCAZIONE DELLA PRIMA INFANZIA / HỘI THẢO VỀ CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP REGGIO EMILIA TRONG GIÁO DỤC MẦM NON TẠI TP.HCM
11/06/202020mo ANNIVERSARIO DELL’UNIVERSITÀ DI ECONOMIA E LEGGE (UEL) DI HCMC / KỶ NIỆM 20 NĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ LUẬT TP HCM
11/05/2020ITALIAN DESIGN DAY 2020 IN VIETNAM / NGÀY HỘI THIẾT KẾ Ý 2020 TẠI VIỆT NAM
11/01/2020ITALIAN DESIGN DAY 2020 / NGÀY THIẾT KẾ Ý 2020
10/30/2020VISITA CAPI MISSIONE UE A HCMC E AGENDA DI INCONTRI AMB. ALESSANDRO /CHUYẾN THĂM CỦA ĐOÀN ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC EU TỚI TP. HCM VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI SỨ ALESSANDRO
10/25/2020BOOK STREET A HCMC OSPITA LA LETTURA DELLE FIABE DI GIANNI RODARI. / BUỔI ĐỌC SÁCH TẠI ĐƯỜNG SÁCH TP.HCM VỚI NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỒNG GIAO CỦA GIANNI RODARI
10/19/2020Seminario sulla vita e le opere di Gianni Rodari. / Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của Gianni Rodari
10/16/2020Forum sugli Investimenti e la Cooperazione nel Settore educativo aperto a #HCMC dal Viceministro Nguyen Van Phuc. / Thứ trưởng Bộ GD&DT Nguyễn Văn Phúc đã khai mạc Diễn đàn Đầu tư và Hợp tác Giáo dục tại TPHCM.
10/15/2020XX Settimana della lingua italiana: Centesimo anniversario dalla nascita di Gianni Rodari / Tuần lễ tiếng Ý trên Thế giới lần thứ XX: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Gianni Rodari
10/12/2020NUOVO IMPULSO ALLA COOPERAZIONE CON LA CITTÀ DI DANANG (VIETNAM CENTRALE) DOPO IL LUNGO LOCKDOWN. / MỘT TẦM MỚI TRONG MỖI QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (MIỀN TRUNG VIỆT NAM) SAU THỜI GIAN DÀI THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI
09/28/202011TH EUROPEAN-VIETNAMESE DOCUMENTARY FILM FESTIVAL/LIÊN HOAN PHIM TÀI LIỆU CHÂU ÂU - VIỆT NAM LẦN THỨ 11
09/28/2020INFORMAZIONI SULLA RIPRESA RILASCIO VISTI / THÔNG TIN VỀ VIỆC MỞ CỬA CẤP LẠI MỘT SỐ LOẠI THỊ THỰC
09/23/2020TEST E CONSEGNA DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE INONDAZIONI IN VIETNAM CENTRO-MERIDIONALE / NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG PHÒNG NGỪA LŨ TẠI KHU VỰC NAM-TRUNG BỘ CỦA VIỆT NAM
09/10/2020TRUE ITALIAN TASTE: SEMINARIO E MASTERCLASS SU VINO E FORMAGGI ITALIANI/HƯƠNG VỊ CHUẨN Ý: HỘI THẢO VÀ LỚP CHUYÊN ĐỀ “MASTERCLASS” VỀ PHÔ MAI VÀ RƯỢU VANG Ý
09/10/2020REFERENDUM. APERTURA STRAORDINARIA CONSOLATO VENERDÌ POMERIGGIO E SABATO MATTINA PER CONSEGNA BUSTE NON RECAPITATE
08/31/2020“Eppure il Cento c’è”. Inaugurazione a HCMC della mostra sul pedagogo Loris Malaguzzi, ispiratore del Reggio Emilia approach®, a cento anni dalla nascita./“Không. Một trăm vẫn ở đây mà.” Lễ khai mạc Triển lãm toàn quốc kỷ niệm 100 năm Nhà sư phạm Loris Malaguzzi tại Việt Nam.


6