This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Videomessaggio del Console Generale d’Italia in Ho Chi Minh City, Dante Brandi in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica Italiana/ Bài phát biểu của Tổng Lãnh sự Dante Brandi nhân Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Italia

Date:

06/02/2021


Videomessaggio del Console Generale d’Italia in Ho Chi Minh City, Dante Brandi in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica Italiana/ Bài phát biểu của Tổng Lãnh sự Dante Brandi nhân Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Italia

HCMC, 2 giugno 2021 - Videomessaggio del Console Generale d’Italia in Ho Chi Minh City, Dante Brandi, dal Museo di Belle Arti in occasione della mostra fotografica “Italian Routes” CLICCA QUI

 

TPHCM ngày 2 tháng 6 năm 2021 - Bài phát biểu của Tổng Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh Dante Brandi, tại Bảo tàng Mỹ thuật nhân dịp triển lãm ảnh “Italian Routes”. Nhấn vào đây để xem bài phát biểu với phụ đề tiếng Việt


404