This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

L’ITALIA DI OGGI: UNA SERIE DI SEMINARI SULLA CULTURA ITALIANA PRESSO LA USSH / Ý HÔM NAY: MỘT CHUỖI CÁC HỘI THẢO VỀ VĂN HÓA Ý TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Date:

03/26/2021


L’ITALIA DI OGGI: UNA SERIE DI SEMINARI SULLA CULTURA ITALIANA PRESSO LA USSH / Ý HÔM NAY: MỘT CHUỖI CÁC HỘI THẢO VỀ VĂN HÓA Ý TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

HCMC, 26 marzo 2021 – Si è aperto oggi a Saigon il ciclo di seminari di cultura italiana, organizzato dal Consolato Generale d’Italia in collaborazione con il Dipartimento di Lingua e Cultura italiana dell’Università di Scienze Sociali e Umanistiche di HCMC. Protagonista del primo appuntamento di una serie di sei, che si completeranno alla fine del semestre, è stato Michele D’Ercole, Presidente della Camera di Commercio italiana in Vietnam (ICHAM), che ha illustrato agli studenti di italiano il tema della cultura di impresa italiana. Votato infatti all’espansione sui mercati esteri ma dalle solide basi manifatturiere, il sistema produttivo italiano è presente in tutto il mondo, Vietnam compreso, con investimenti, relazioni commerciali, ricerca, sviluppo, partenariato economico e propensione ad una cultura di impresa mirata a valorizzare le risorse umane, il trasferimento tecnologico e la capacità produttiva, in settori di tradizionale forza come macchinari, meccatronica, aerospazio, nautica, agroalimentare, moda, arredo e molti altri.

Il ciclo di seminari, tutti in lingua italiana, è concepito per fornire agli studenti vietnamiti una visione di aspetti innovativi e aggiornati della cultura italiana. Esso è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Italiano della USSH, che si avvale per l’organizzazione del supporto del Dott. Fabio Cappiello, a lungo attivo in Vietnam nei settori educativo, turistico e di mediazione culturale, e della disponibilità -quali relatori- di esponenti della comunità italiana attiva in Vietnam, esperti di diversi settori.

********************************

TPHCM, 26 THÁNG 03 NĂM 2021 – Hôm nay tại Sài Gòn đã khai mạc chuỗi hội thảo về văn hóa Ý, do Tổng Lãnh Sự Quán Ý phối hợp với Bộ Môn Ngữ Văn Ý của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn tổ chức. Nhân vật chính của buổi hội thảo đầu tiên trong chuỗi sáu người, sẽ hoàn thành vào cuối học kỳ, là ông Michele D'Ercole, Chủ tịch Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam (ICHAM), ông đã trình bày chủ đề về “văn hóa thương mại Ý”. Ý được bình chọn là mở rộng ra thị trường nước ngoài nhưng với cơ sở sản xuất vững chắc, hệ thống sản xuất của Ý có mặt trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, với các hoạt động đầu tư, quan hệ thương mại, nghiên cứu, phát triển, hợp tác kinh tế và xu hướng văn hóa kinh doanh nhằm nâng cao nguồn nhân lực , chuyển giao công nghệ và năng lực sản xuất, trong các lĩnh vực có thế mạnh truyền thống như máy móc, cơ điện tử, hàng không vũ trụ, hàng hải, nông sản, thời trang, nội thất và nhiều ngành khác.

Chuỗi hội thảo, tất cả bằng tiếng Ý, được soạn thảo để cung cấp cho sinh viên Việt Nam tầm nhìn về các khía cạnh đổi mới và cập nhật của văn hóa Ý. Chương trình được thực hiện với sự hợp tác của Bộ môn Ngữ Văn Ý trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn và sự hỗ trợ của ông Fabio Cappiello, người đã hoạt động lâu năm tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch và văn hóa trung gian, cùng sự đóng góp của các đại diện trong cộng đồng người Ý đang hoạt động tại Việt Nam, với chuyên môn cá nhân trong các lĩnh vực khác nhau, với tư cách là diễn giả.


381