This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

WEBINAR - SACE INCONTRA NUTIFOOD / HỘI THẢO TRỰC TUYẾN – SACE GẶP GỠ NUTIFOOD

Date:

01/20/2021


WEBINAR - SACE INCONTRA NUTIFOOD /  HỘI THẢO TRỰC TUYẾN – SACE GẶP GỠ NUTIFOOD

HCMC, 20 gennaio 2021 – Si è tenuto oggi tra Italia, Vietnam, Hong Kong e altre località, un efficace webinar di incontro e presentazione con oltre 40 aziende italiane collegate, in occasione della prima operazione in Vietnam (e nell’intera regione del sud-est asiatico) del programma PUSH strategy di SACE, agenzia italiana di credito all’esportazione, firmata con NutiFood, primaria società vietnamita nel settore lattiero-caseario e della nutrizione, verticalmente integrata e in controllo dell’intera filiera, dal seme alla tavola.

L’evento è stato co-organizzato da SACE e Confindustria, che ne ha curato anche l’apertura e la realizzazione su piattaforma digitale, con il sostegno di HSBC Vietnam e ha visto la partecipazione, oltre che di SACE, Nutifood, HSBC e Confindustria stessa, anche del Direttore ICE di HCMC, Paolo Lemma, e di rappresentanti di Federunacoma e di ANIMA-Confindustria, le associazioni confederate a Confindustria stessa e rappresentative delle aziende italiane di macchinari nei settori agricolo e agrifood.

Si è trattato pertanto di una proficua occasione di presentazione reciproca, ma anche un evento in grado di aprire immediate opportunità per gli esportatori italiani.

Il Console Generale Dante Brandi, intervenuto direttamente dalla sede di NutiFood a HCMC e alla presenza della Amministratrice delegata del gruppo Sig.ra Le Tran Thi, ha aperto il webinar sottolineando la complementarietà dei sistemi produttivi italiano e vietnamita, nonché rinnovando l’impegno del Consolato Generale d’Italia a HCMC, così come quello di tutti gli attori del Sistema Italia in Vietnam, ad assistere e sostenere questo interessante sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

***********************************************************************

TP.HCM, Ngày 20/01/2021 – Cuộc họp và thuyết trình trực tuyến kết nối hơn 40 công ty Ý từ các đầu cầu Ý, Việt Nam, Hong Kong và các địa điểm khác đã diễn ra thành công nhân dịp vận hành chương trình chiến lược PUSH đầu tiên tại Việt Nam (và tại toàn bộ khu vực Nam Á) của SACE, tổ chức bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, đã ký kết với NutiFood, công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực bơ sữa và dinh dưỡng, với nền tảng tích hợp theo chiều dọc và quy trình kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ con giống đến bàn ăn.

Hội thảo trực tuyến đồng tổ chức bởi SACE và Confindustria, cũng là đơn vị giám sát việc thiết lập và triển khai trên nền tảng kỹ thuật số, với sự hỗ trợ của ngân hàng HSBC Việt Nam, đồng thời có sự tham gia của Thương vụ Ý tại TP.HCM và đại diện Federunacoma và ANIMA-Confindustria, các hiệp hội liên minh với chính Confindustria và đại diện của các công ty máy móc của Ý trong lĩnh vực nông nghiệp và nông sản.

Đây là cơ hội tuyệt vời để hai bên cùng chia sẻ và cũng mang đến nhiều cơ hội ngay lập tức cho các nhà xuất khẩu Ý.

Tổng lãnh sự Dante Brandi, tham dự trực tiếp từ trụ sở NutiFood tại TP HCM và trong bài phát biểu khai mạc của mình trước sự chứng kiến của Giám đốc điều hành Tập đoàn, bà Lê Trần Thi, TLS Brandi đã nhấn mạnh đến mối quan hệ tương hỗ của hệ thống sản xuất Ý và Việt Nam. Ông cũng tái cam kết sự tham gia và hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM, cũng như tất cả các thành viên của Hệ thống Ý tại Việt Nam đối với sự phát triển đầy hứa hẹn này của mối quan hệ kinh tế song phương.


368