This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Seminario sulla vita e le opere di Gianni Rodari. / Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của Gianni Rodari

Date:

10/19/2020


Seminario sulla vita e le opere di Gianni Rodari. / Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của Gianni Rodari

HCMC, 19 ottobre 2020 - “Preferisco le storie che non finiscono!”. La vita e le opere di Gianni Rodari, giornalista, pedagogista e scrittore italiano, nel centesimo anniversario della sua nascita hanno fatto oggetto di un seminario -interattivo e partecipato- tenuto dalla d.ssa Sala Mulargia agli studenti e ai professori del Dipartimento di Lingua e Cultura italiana della Università di Scienze Sociali e Umanistiche di HCMC, in occasione della apertura della XX Settimana della Lingua italiana nel Mondo.

******************************************************************************

TP.HCM ngày 19/10/2020 - “Tôi thích truyện cổ tích hơn, vì nó không có hồi kết”. Cuộc đời và sự nghiệp của Gianni Rodari - nhà văn, nhà báo, nhà giáo dục người Ý nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông là chủ đề trong buổi hội thảo đông vui và đầy tương tác của cô Sala Mulargia cùng với giảng viên, sinh viên Bộ môn Ngữ Văn Ý tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM, mở đầu Tuần lễ tiếng Ý lần thứ XX


337