This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

TEST E CONSEGNA DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE INONDAZIONI IN VIETNAM CENTRO-MERIDIONALE / NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG PHÒNG NGỪA LŨ TẠI KHU VỰC NAM-TRUNG BỘ CỦA VIỆT NAM

Date:

09/23/2020


TEST E CONSEGNA DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE INONDAZIONI IN VIETNAM CENTRO-MERIDIONALE / NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG PHÒNG NGỪA LŨ TẠI KHU VỰC NAM-TRUNG BỘ CỦA VIỆT NAM

Il test finale, la cerimonia di consegna, e le visite sul campo del “Weather forecasting model and flood forecasting model”, nell'ambito del progetto “Rafforzamento del sistema di previsione e allerta delle alluvioni in Vietnam”, finanziato dalla Cooperazione Italiana e realizzato dalla società italiana CAE , si sono svolte dal 21 al 22 settembre 2020, nelle province vietnamite di Khanh Hoa e Ninh Thuan.

L'iniziativa contribuirà a proteggere le persone e i territori delle regioni centro-meridionali del Vietnam dai disastri naturali causati dai tifoni e dalle tempeste tropicali.

Si tratta di un ulteriore impegno dell'Italia, che attualmente è copresidente della 26a Conferenza ONU sui cambiamenti climatici (COP-26), a sostegno di cinque province del Vietnam meridionale e centrale (Khanh Hoa, Binh Dinh, Phu Yen, Ninh Thuan, Binh Thuan) per il monitoraggio del cambiamento climatico. Il progetto comprende ora un sistema pienamente operativo di 140 stazioni idro-meteorologiche e marine dislocate lungo le coste e i principali fiumi del Vietnam, per raccogliere dati e aumentare la capacità di prevenzione e allerta di eventi meteorologici estremi.

La cerimonia e le visite sono state presiedute da Duong Van Khanh - Direttore del Centro di Osservazione Idro-Meteorologica di Hanoi, alla presenza del ​​Console Generale d'Italia a Ho Chi Minh, Dante Brandi, e del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sciluppo ad Hanoi, Martino Melli.

L'evento si inquadra nelle attività del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, co-organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Asvis Italia.

***********************

NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG PHÒNG NGỪA LŨ TẠI KHU VỰC NAM-TRUNG BỘ CỦA VIỆT NAM

Lễ nghiệm thu, bàn giao và thăm thực địa “Mô Hình Dự Báo Thời Tiết và Mô Hình Lũ”, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường Hệ thống Dự báo và Cảnh báo Lũ lụt tại Việt Nam, được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia và triển khai bởi công ty CAE đã diễn ra vào ngày 21-22 tháng 09 năm 2020 tại Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Sáng kiến này sẽ góp phần bảo vệ người dân và các vùng lãnh thổ thuộc khu vực Nam Trung bộ của Việt Nam khỏi các tác động của thiên tai do bão và bão nhiệt đới gây ra.

Đây là cam kết hỗ trợ sâu và rộng hơn nữa của Italia, quốc gia đang thực sự đồng chủ trì Hội nghị các bên tham gia Công ước khí hậu lần thứ 26 (COP26) của Liên Hiệp Quốc, cho 5 tỉnh thuộc miền Nam và niềm Trung Việt Nam (Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận) trước sự khó lường của biến đổi khí hậu. Dự án hiện bao gồm một hệ thống vận hành hoàn chỉnh gồm 140 trạm khí tượng thủy văn và hải văn được triển khai dọc theo các trục sông chính ở Việt Nam, nhằm thu thập dữ liệu và nâng cao năng lực phòng ngừa, cảnh báo các tác đông của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Lễ nghiệm thu, bàn giao và thăm thực địa được chủ trì bởi ông Dương Văn Khánh – Giám đốc Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn Hà Nội, với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Italia tại TP.HCM, ông Dante Brandi và Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia tại Hà Nội, ông Martino Melli.

Sự kiện là một hợp phần tuyệt vời nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội Phát triển Bền vững do do Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italia và Asvis Italia đồng tổ chức.


331