This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

I SUCCESSI DEL CINEMA CONTEMPORANEO VIETNAMITA IN ITALIA/NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA SẢN XUẤT FILM ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT TẠI Ý

Date:

08/17/2020


I SUCCESSI DEL CINEMA CONTEMPORANEO VIETNAMITA IN ITALIA/NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA SẢN XUẤT FILM ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT TẠI Ý

HCMC, 13 agosto 2020 – Il cinema quale canale privilegiato per l’intensificazione dei rapporti culturali tra Italia e Vietnam. Questo il principale risultato dell’incontro odierno tra il Console Generale Dante Brandi e i celebri, visionari registi vietnamiti Nghia Vu Minh e Thy Pham Hoang Minh, autori del corto MÂY NHU’NG KHÔNG MU’A (Live in Cloud Cuckoo Land), selezionato a partecipare alla prossima 77ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia, nella sezione “Orizzonti”.

L’incontro, cui era presente anche l’artista, cantante e mentor Thanh Bui, co-fondatore degli studi cinematografici Capital Studio recentemente aperti a HCMC, ha dato efficace occasione per discutere delle relazioni italo-vietnamite nel settore culturale, con particolare riguardo al cinema.

Dopo il successo del film “La Terza Moglie” della regista vietnamita Ash Mayfair alla recente 17ma edizione dell’Asian Film Festival di Roma, l’Italia, con la Biennale di Venezia, si appresta a fare di nuovo da prestigioso palcoscenico internazionale per la cinematografia contemporanea vietnamita.

************************

TP HCM - ngày 13 tháng 8 năm 2020 - Điện ảnh như một kênh đặc quyền thúc đẩy mối quan hệ văn hóa Việt - Ý. Đây là diễn biến chính của buổi gặp gỡ giữa Tổng lãnh sự Dante Brandi với các nhà làm phim nổi tiếng và có tầm nhìn xa, Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy, tác giả của phim ngắn MÂY NHƯNG KHÔNG MU'A đã được chọn tham gia Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 77 sắp tới, trong phần Orizzonti.

Buổi gặp mặt với sự hiện diện của nghệ sĩ, ca sĩ và nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Thanh Bùi, đồng sáng lập Capital Studio, là dịp hữu hiệu để thảo luận về mối quan hệ Ý - Việt trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là điện ảnh.

Sau thành công của “Vợ ba” của đạo diễn Việt Nam Ash Mayfair tại Liên hoan phim châu Á lần thứ 17 vừa qua tại Rome, Ý và Biennale of Venice trở thành một sân khấu quốc tế và uy tín khác cho giới làm phim đương đại Việt Nam.


325