This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Smart Design Get Creative: change it up. L’Associazione Vietnamita del Design (VDAS) rilancia l’attività sul design con un panel e un evento di networking sui temi dell’impatto Covid-19 sul settore/ Thiết kế thông minh, suy nghĩ sáng tạo, thay đổi tích cực. Hiệp hội Thiết kế Việt Nam tái khởi động các hoạt động về thiết kế thông qua hội thảo và kết nối mạng lưới với chủ đề tác động của Covid-19 đến lĩnh vực thiết kế

Date:

07/03/2020


Smart Design Get Creative: change it up. L’Associazione Vietnamita del Design (VDAS) rilancia l’attività sul design con un panel e un evento di networking sui temi dell’impatto Covid-19 sul settore/ Thiết kế thông minh, suy nghĩ sáng tạo, thay đổi tích cực. Hiệp hội Thiết kế Việt Nam tái khởi động các hoạt động về thiết kế thông qua hội thảo và kết nối mạng lưới với chủ đề tác động của Covid-19 đến lĩnh vực thiết kế

Smart Design Get Creative: change it up. L’Associazione Vietnamita del Design (VDAS) rilancia l’attività sul design con un panel e un evento di networking sui temi dell’impatto Covid-19 sul settore

HCMC, 3 luglio 2020 – L’impatto del Covid-19 sull’industria del design da interni ed esterni è stato l’oggetto del primo evento organizzato dall’Associazione Vietnamita del Design (VDAS), con cui il Consolato Generale ha intrapreso da tempo una fattiva collaborazione per la promozione del design di qualità anche attraverso i premi VMARK Design da essa promossi, dopo i mesi di chiusura e rallentamento delle attività in Vietnam a causa della pandemia. In un panel animato da quattro professionisti del settore, inclusi gli architetti italiani attivi a Saigon Truon V. Hoang e Nino Marano, e alla presenza del Console Generale Dante Brandi, del Direttore dell’ICE Paolo Lemma e del Presidente della Camera di Commercio italiana Michele D’Ercole, sono stati affrontati i temi del ripensamento dell’industria del design nell’epoca post-Covid. Se si assiste alla volontà di tornare presto alla situazione pre-lockdown, è anche vero che l’impatto della pandemia ha segnato più o meno profondamente l’industria del design a livello globale. In Vietnam, dove le frontiere restano ancora chiuse agli stranieri, l’obiettivo è quello di alimentare per quanto possibile una industria nazionale del design, sostenendo gli sforzi per promuovere una maggiore presenza di designer vietnamiti nei principali studi (anche internazionali) attivi nel paese. Resta tuttavia difficile isolare una industria creativa per eccellenza quale quella del design dai principali trend internazionali nel settore, che vedono il ripensamento di spazi abitativi (che devono ormai contemperare esigenze abitative e lavorative) e collettivi.

 

***********

Thiết kế thông minh, suy nghĩ sáng tạo, thay đổi tích cực. Hiệp hội Thiết kế Việt Nam tái khởi động các hoạt động về thiết kế thông qua hội thảo và kết nối mạng lưới với chủ đề tác động của Covid-19 đến lĩnh vực thiết kế

TP.HCM, 03/07/2020 – Tác động của Covid-19 lên ngành công nghiệp thiết kế kiến trúc và nội thất là chủ đề chính của sự kiện trở lại đầu tiên được tổ chức bởi Hiệp hội Thiết kế Việt Nam (VDAS) sau giai đoạn cách ly xã hội vừa qua. VDAS là đối tác lâu năm của Tổng lãnh sự quán Ý tại TP HCM trong việc thúc đẩy và quảng bá thiết kế chất lượng thông qua các sáng kiến như Tuần lễ Thiết kế nội thất (VMARK) và trao giải thưởng VMARK được tổ chức đều đặn hàng năm. Hội thảo có sự hiện diện của Ngài Tổng lãnh sự Dante Branid, Giám đốc Thương vụ Ý, ông Paolo Lemma và Chủ tịch Phòng Thương mại Ý, ông Michele D’Ercole, bốn kiến trúc sư bao gồm hai kiến trúc sư người Ý đang hoạt động tại Sài Gòn, KTS Trương V. Hoàng và KTS Nino Marano đã thảo luận về sự phát triển hoặc cuộc cách mạng gây ra bởi đại dịch Covid-19 đến ngành thiết kết ở ở cấp độ toàn cầu.

Một mặt, chúng ta đã thúc đẩy để đưa ngành thiết kế hoạt động trở lại bình thường, mặc khác ngành công nghiệp thiết kế cần suy nghĩ lại bản thân ngành. Tại Việt Nam, trọng tâm hướng đến là công nghiệp nội địa trong nỗ lực thúc đẩy tiêu thụ các thiết kết chất lượng trong nước và gia tăng sự hiện diện của các nhà thiết kế địa phương đang làm việc tại các công ty hàng đầu trong nước. Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn đóng cửa đối với người nước ngoài và điều này một phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp sáng tạo, vốn cần đến các tác động toàn cầu để tái thích ứng, ví như suy nghĩ mới về không gian nơi các mục tiêu làm việc và cư trú cần cùng tồn tại hoặc không gian tập thể cần phải được thiết kế lại để ngăn ngừa mọi rủi ro.


312