This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

LA NUOVA V-OLLYWOOD E’ GIA’ QUI. VISITA DEL CG AGLI AVVENIRISTICI CAPITAL STUDIO DI SAIGON. / V-OLLYWOOD ĐÃ CÓ MẶT. TỔNG LÃNH SỰ THAM QUAN STUDIO TƯƠNG LAI TẠI SÀI GÒN

Date:

07/17/2020


LA NUOVA V-OLLYWOOD E’ GIA’ QUI. VISITA DEL CG AGLI AVVENIRISTICI CAPITAL STUDIO DI SAIGON. / V-OLLYWOOD ĐÃ CÓ MẶT. TỔNG LÃNH SỰ THAM QUAN STUDIO  TƯƠNG LAI TẠI SÀI GÒN

HCMC, 17 luglio 2020 – Studi di produzione, post-produzione e distribuzione all’avanguardia, con le tecnologie più avveniristiche, per portare l’industria cinematografica e dell’entertainment a livelli di competitività globali. Questa l’ambizione della nuova Capital Studio, la società del cantante e educatore Thanh Bui, già attivo in progetti educativi e nella gestione del franchise di Reggio Children in Vietnam, visitata stamane dal Console Generale Dante Brandi.

Capital Studio, già attiva in progetti come Masterchef Vietnam e in collaborazioni con moltissime realtà di produzione nazionali e internazionali (Singapore, Thailandia, USA), si pone come attore dal sicuro profilo competitivo, sia per costi che per professionalità, nell’area del sud-est asiatico.

La visita ha consentito di fare il punto sull’evoluzione dell’industria cinematografica vietnamita che, nelle parole di Thanh Bui, ha colto l’opportunità della pandemia da Covid-19 per rilanciarsi attraverso una strategia di consolidamento e complementarietà tra diverse società presenti nel mercato e specializzate in differenti fasi dello sviluppo dell’industria creativa nel paese. Toccate anche le prospettive di possibili collaborazioni con l’industria cinematografica italiana, sia nel settore della distribuzione che in quello della produzione e post-produzione.

******************************

TP.HCM, 17/07/2020 - Một công ty sản xuất, hậu kỳ và phân phối hàng đầu về trò chơi công nghệ và có thể mang ngành công nghiệp giải trí và điện ảnh Việt Nam lên một tầm cao mới. Đây là tham vọng của Studio Capital, công ty được thành lập bởi ca sỹ và nhà từ thiện Thanh Bùi, hoạt động trong các chương trình về giáo dục và quản lý độc quyền các hoạt động của Reggio Children tại Việt Nam, nơi có buổi làm việc sáng nay của Ngài TLS Dante Brandi.

Capital Studio đã hoạt động trong các dự án như Masterchef Vietnam và các dự án hợp tác khác với các đối tác trong nước và quốc tế (Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ). Công ty định vị mình là một công ty rất cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á về chi phí và năng lực.
Chuyến thăm là một dịp tốt để hiểu rõ hơn về sự phát triển hiện tại của ngành công nghiệp điện ảnh. Như phát biểu của ông Thanh Bùi, ngành công nghiệp sáng tạo trong nước đã biến những thách thức của đại dịch Covid-19 thành cơ hội để thúc đẩy nhanh quá trình hợp nhất, hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau của các doanh nghiệp trên thị trường trong các lĩnh vực khác nhau. Chuyến thăm cũng đã mang đến cơ hội chia sẻ quan điểm về hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực điện ảnh & giải trí giữa Ý và Việt Nam.


316