This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Generali Vietnam Agency Award 2019/ Lễ Trao Giải Đại Lý Generali Việt Nam 2019

Date:

07/11/2020


Generali Vietnam Agency Award 2019/ Lễ Trao Giải Đại Lý Generali Việt Nam 2019

HCMC, 11 luglio 2020 – Professionalità, spirito di squadra, motivazione. Questa la ricetta vincente degli agenti di Generali Vietnam premiati l’11 luglio a HCMC per i loro risultati del 2019 nel corso di una suggestiva cerimonia alla presenza della CEO di Generali Vietnam, Tina Nguyen, del Console Generale Dante Brandi e del Presidente della Camera di Commercio italiana in Vietnam Michele D’Ercole. Nel corso dell’evento, svoltosi nelle innovative strutture del White Palace Center, sono stati premiati gli agenti più performanti della vasta rete commerciale della impresa assicurativa italiana, attiva in Vietnam ormai da quasi dieci anni e con una costante traiettoria di crescita nel paese. Generali Vietnam è ora concentrata nella realizzazione di un nuovo quartier generale nel centro di Saigon e nella finalizzazione di progetti di collaborazione con banche commerciali locali, al fine di allargare la capacità di penetrazione a beneficio di famiglie e imprese nel dinamico mercato vietnamita.

TP HCM, 11/07/2020 – Tính chuyên nghiệp, tinh thần đồng đội và động lực. Đây là công thức thành công của các đại lý bảo hiểm Generali được vinh danh hôm nay vì những thành quả đạt được của họ trong năm 2019 tại lễ trao giải đầy quyến rũ với sự hiện diện của Tổng giám đốc điều hành Generali Việt Nam, bà Tina Nguyễn, Tổng lãnh sự Ý Dante Brandi và Chủ tịch của Phòng thương mại Ý tại Việt Nam, Michele D'Ercole.

Sự kiện này, được tổ chức tại trung tâm sự kiện White Palace, Generali đã trao giải thưởng cho những đại lý hoạt động nhất hiệu quả nhất của mạng lưới Generali. Nhờ mạng lưới của mình, Generali không ngừng phát triển tại thị trường Việt Nam kể từ khi thành lập, gần mười năm trước. Generali Vietnam hiện đang tập trung vào dự án trụ sở mới tại trung tâm Sài Gòn và hoàn thiện các thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng thương mại địa phương, với mục đích mở rộng sự chú ý tại thị trường năng động này, vì lợi ích của các doanh nghiệp và hộ gia đình.


315