This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Cerimonia di laurea – Hoa Sen University. La lezione del Rinascimento italiano quale motivo di ispirazione per i neolaureati. / Lễ Tốt Nghiệp tại Trường Đại học Hoa Sen. Bài học từ thời Phục hưng của Ý đã truyền cảm hứng cho các sinh viên mới tốt nghiệp.

Date:

07/11/2020


Cerimonia di laurea – Hoa Sen University. La lezione del Rinascimento italiano quale motivo di ispirazione per i neolaureati. / Lễ Tốt Nghiệp tại Trường Đại học Hoa Sen.  Bài học từ thời Phục hưng của Ý đã truyền cảm hứng cho các sinh viên mới tốt nghiệp.

HCMC, 11 luglio 2020 – Una formazione basata sulla equilibrata combinazione tra scienze esatte, scienze umane e arti come imprescindibile premessa per l’innovazione. L’ispirazione dell’Umanesimo e del Rinascimento italiano quale chiave per una educazione continua, non solo in ambito professionale, ma anche personale e civico. Questa la sintesi dell’intervento del Console Generale Dante Brandi alla cerimonia di consegna dei diplomi ai 579 neo-laureati del prestigioso ateneo Hoa Sen di Ho Chi Minh City: una struttura privata tra le più autorevoli del paese, con corsi anche in lingua inglese e numerosi studenti stranieri.

La cerimonia, che ha visto i vertici accademici dell’Università e vari esponenti del settore privato e accademico vietnamita consegnare i diplomi ai neolaureati nelle discipline di informatica, turismo, economia e commercio, arte e design, ha fornito occasione per un approfondimento con il Presidente e Rettore, Prof. Nguyen Ngoc Dien, per esplorare le possibilità di avviare collaborazioni con omologhe università italiane.

***********************************

TPHCM, 11/07/2020 – Sự đổi mới bắt nguồn từ một phương pháp giáo dục toàn diện dựa trên nền tảng của nhân văn, nghệ thuật tự do và khoa học. Bài học từ Chủ nghĩa Nhân văn và Phục hưng Ý vẫn là bài học mà chúng ta nên tìm kiếm để phát triển con đường học vấn không ngừng nghỉ không chỉ trong công việc, mà còn trong vai trò là cha mẹ và công dân. Đây là thông điệp được Tổng lãnh sự Dante Brandi gửi tới 579 sinh viên mới tốt nghiệp của trường Đại học Hoa Sen danh tiếng tại TP HCM, tại lễ tốt nghiệp được tổ chức vào thứ Bảy ngày 11 tháng 7. Đại học Hoa Sen là trường đại học tư nhân và là một trong những trường mở nhất cho sinh viên quốc tế trên toàn Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham gia của Ban lãnh đạo trường Đại học Khoa Sen và đại diện của các doanh nghiệp cũng như các sinh viên mới tốt nghiệp từ các ngành như Công nghệ Thông tin, Du lịch, Quản lý kinh doanh, Thiết kế và Nghệ thuật. Tại sự kiện này, Tổng lãnh sự Dante Brandi và Chủ tịch của trường Đại học Hoa Sen, Giáo sư Nguyễn Ngọc Điền đã có cơ hội thảo luận về các chương trình hợp tác tiềm năng với các trường đại học Ý.


314