This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Non rinunciare al tuo viaggio in Italia. Covid-19: riprogrammazione visti turistici / Đừng từ bỏ chuyến đi của bạn đến Italia. Covid-19 lập chương trình xin visa du lịch

Date:

03/13/2020


Non rinunciare al tuo viaggio in Italia. Covid-19: riprogrammazione visti turistici / Đừng từ bỏ chuyến đi của bạn đến Italia. Covid-19 lập chương trình xin visa du lịch

Non riunciare al tuo viaggio in Italia. Covid-19: nuove misure per i richiedenti visto in caso di posticipo del viaggio.

Il Governo italiano ha introdotto misure restrittive alla circolazione delle persone sul territorio nazionale al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19.
I cittadini italiani e stranieri residenti o in visita nel Paese possono spostarsi solo per lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità come l’acquisto di beni essenziali.

In considerazione di tali restrizioni, sono introdotte nuove misure a beneficio dei richiedenti visto che dovessero decidere di posticipare il proprio viaggio in Italia, come segue:

  1. Nel caso in cui i cittadini stranieri abbiano richiesto ma non ancora ottenuto un visto e intendano posticipare il viaggio, potranno richiedere che il visto venga elaborato secondo le nuove esigenze previste, senza costi aggiuntivi.

  2. Nel caso di visti già emessi con validità compresa tra il 1º febbraio e il 30 giugno 2020 e non ancora utilizzati, l’Ambasciata d’Italia a Hanoi e il Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City, per le rispettive circoscrizioni di competenza, potranno emettere nuovi visti di corta durata in sostituzione di quelli emessi, senza costi aggiuntivi. Questa possibilità si applica solo in caso di viaggi posticipati, ma non in caso di viaggi annullati.

In entrambi i casi andrà prodotta la documentazione relativa ai cambi di date (itinerario previsto, nuove prenotazioni aeree/ferroviarie, conferma delle nuove prenotazioni nelle strutture alberghiere precedentemente contattate; nuova polizza assicurativa per il nuovo periodo di soggiorno in Schengen).

Per informazioni aggiuntive e domande frequenti sulle nuove misure restrittive in Italia (c.d. Decreto #IoStoACasa), si prega di consultare:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/03/faq_rev1_11marzo.it.pdf 

*********************

COVID-19: Các biện pháp hạn chế về tự do đi lại ở Italia. Các biện pháp mới cho người xin thị thực trong trường hợp hoãn chuyến đi.

Chính phủ Italia đã hạn chế quyền tự do đi lại ở trong nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Covid-19.

Công dân Italia và người nước ngoài đang cư trú hoặc đến Italia được phép đi lại chỉ do yêu cầu công việc, nhu cầu sức khỏe hoặc lý do thật cần thiết, như đi mua sắm thực phẩm hay các nhu yếu phẩm khác.

Xem xét những hạn chế này, các biện pháp mới được áp dụng để tạo điều kiên đối với người xin visa khi quyết định hoãn chuyến đi đến Italia như sau:

  1. Trong trường hợp đương đơn nộp đơn xin thị thực mà chưa được cấp, đương đơn có thể yêu cầu thị thực được xét duyệt theo lịch trình mới, không phải nộp phí bổ sung.

  2. Trong trường hợp thị thực đã được cấp có hiệu lực từ 01/02/2020 đến 30/06/2020, nhưng chưa được sử dụng, Đại sứ quán Italia tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh, tùy theo khu vực thuộc thẩm quyền, có quyền cấp thị thực mới, trong thời gian ngắn (tới 90 ngày), không phải nộp phí bổ sung. Việc này chỉ áp dụng cho các chuyến đi bị hoãn mà không áp dụng cho các chuyến đi bị hủy.

Trong cả hai trường hợp trên, đương đơn sẽ phải nộp các giấy tờ hỗ trợ mới theo ngày đi mới (hành trình, đặt vé máy bay, đặt khách sạn, bảo hiểm cho thời gian lưu trú mới ở lãnh thổ Schengen).

Để biêt thêm thông tin và Các câu hỏi thường gặp (FAQ) về các biện pháp hạn chế ở Italia ( được gọi là Nghị định “Tôi ở nhà”), vui lòng tham khảo trang web:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/03/faq_rev1_11marzoeng.pdf 


299