This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

TURISMO OUTBOUND VIETNAMITA: DESTINAZIONE ITALIA / DU LỊCH OUTBOUND CHO NGƯỜI VIỆT: ĐIỂM ĐẾN NƯỚC Ý

Date:

02/13/2020


TURISMO OUTBOUND VIETNAMITA: DESTINAZIONE ITALIA / DU LỊCH OUTBOUND CHO NGƯỜI VIỆT: ĐIỂM ĐẾN NƯỚC Ý

HCMC, 13 febbraio 2020 – I flussi di turisti vietnamiti che visitano destinazioni estere sono in rapida espansione, a ritmi del 10-15 per cento annuo. L’Italia, con il suo patrimonio storico, paesaggistico, artistico e culinario, è tra le mete preferite in Europa e questa dinamica presenta una valida opportunità per aumentare ulteriormente quantità e qualità del turismo vietnamita nel Bel Paese.

Per cogliere queste opportunità, che le stesse compagnie aeree hanno captato negli ultimi anni portando a 17 le rotte di collegamento tra Italia e HCMC, il Console Generale Dante Brandi ha raccolto rappresentanti delle agenzie di viaggio, tour operator, aviolinee e fornitori di servizi turistici vietnamiti in un evento conviviale presso la propria residenza, al fine di esplorare modalità efficaci e innovative per intensificare i rapporti tra Italia e Vietnam nel settore turistico.

Nel corso dell’evento si è condiviso l’interesse a concentrarsi sul potenziamento del turismo c.d. MICE (Meetings, Incentive, Corporate and Exhibition), idoneo peraltro a sviluppare tipologie di viaggio ‘monocountry’ rispetto alle prevalenti opzioni di mercato che prevedono soggiorni con diverse destinazioni europee.

***************************************************

TPHCM, Ngày 13 tháng 2 năm 2020 – Khuynh hướng du lịch nước ngoài của người Việt đang gia tăng chóng, với tốc độ tăng 10-15% mỗi năm. Đất nước Ý với những di sản về cảnh quan, thiên nhiên, văn hóa nghệ thuật và ẩm thực, là một trong những điểm đến yêu thích tại Châu Âu và điều này sẽ mang đến cơ hội quý báu để gia tăng hơn nữa du khách Việt Nam cả về mặt số lượng và chất lượng đến đất nước Ý xinh đẹp “Bel Paese”

Để tận dụng những cơ hội này, điều mà các hãng hàng không đã thực hiện trong những năm gần đây, với điển hình phát triển các chặng bay giữa Ý và TPHCM, tăng số lượng chặng bay lên 17, Tổng Lãnh sự Dante Brandi đã có một buổi gặp gỡ với đại diện của các công ty du lịch, lữ hành, các hãng hàng không và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch Việt Nam tại sự kiện hấp dẫn được tổ chức tại nhà riêng của mình để khám phá những cách hiệu quả và sáng tạo nhằm tăng cường quan hệ giữa Ý và Việt Nam trong lĩnh vực du lịch.

Tại sự kiện, khách mời đã chia sẻ mối quan tâm vào việc tăng cường loại hình du lịch MICE, một loại hình du lịch kết hợp bao gồm hội họp, khen thưởng, hội nghị và triễn lãm. Du lịch kết hợp MICE khá phù hợp với loại hình du lịch “một điểm đến” “Monocountry” hơn loại hình du lịch truyền thống trên thị trường nơi du khách sẽ tham quan nhiều điểm đến khác nhau tại Châu Âu.


291