This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Focus sull’Italia nelle edizioni celebrative del nuovo anno lunare delle riviste Vietnam Traveller e Đầu tư & Thương hiệu / Chuyên mục về nước Ý trong ấn phẩm chào mừng Tết Nguyên đán đăng trên tạp chí Vietnam Traveller và tạp chí Đầu tư & Thương hiệu

Date:

02/10/2020


Focus sull’Italia nelle edizioni celebrative del nuovo anno lunare delle riviste Vietnam Traveller e Đầu tư & Thương hiệu / Chuyên mục về nước Ý trong ấn phẩm chào mừng Tết Nguyên đán đăng trên tạp chí Vietnam Traveller và tạp chí Đầu tư & Thương hiệu

HCMC, 10 febbraio 2020 – Passioni condivise come quelle della convivialità e sviluppi internazionali come il futuro accordo commerciale tra UE e Vietnam sono le componenti materiali e immateriali che riusciranno a intensificare ulteriormente i rapporti economici, culturali, turistici e people-to-people tra Italia e Vietnam.

Questo il senso dell’inserto che le riviste Vietnam Traveller e Đầu tư & Thương hiệu, della casa editrice Thanh Niên, hanno deciso di dedicare all’Italia nelle edizioni speciali per il nuovo anno lunare, con un focus sull’eccellenza culinaria italiana e un’intervista al Console Generale Dante Brandi.

Le riviste hanno enfatizzato i segnali positivi come il costante aumento -da cinque anni a questa parte- dei flussi turistici da e per il Vietnam, a beneficio dei quali proseguono le discussioni in merito all’apertura di un volo diretto tra i due paesi, e hanno colto la vivace e partecipata presenza del pubblico vietnamita agli eventi proposti dal Sistema Italia a HCMC e nel paese.

 

***********************

TP HCM, ngày 10 tháng 2 năm 2020 – Niềm đam mê được lan tỏa như thưởng thức ẩm thực và sự phát triển quốc tế như Hiệp định thương mại trong tương lai giữa EU và Việt Nam là những yếu tố hữu hình và vô hình giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Ý và Việt trên các khía cạnh kinh tế, văn hóa, du lịch và quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Đây là ý nghĩa mà tạp chí Vietnam Traveller và Đầu tư & Thương hiệu, xuất bản bởi nhà xuất bản Thanh Niên, đã quyết định dành tặng cho Ý trong ấn phẩm đặc biệt chào mừng Tết Nguyên đán, tập trung vào sự xuất sắc của ẩm thực Ý và những chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Tổng lãnh sự Dante Brandi.

Bài viết đã nhấn mạnh đến những dấu hiệu tích cực như sự gia tăng liên tục - trong 5 năm nay - trong các luồng du khách đến và đi từ Việt Nam, và chính sự tăng trưởng này đã dẫn đến các các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc mở đường bay thẳng giữa hai quốc gia, cũng như nhấn mạnh đến sự hiện diện sôi nổi và tham gia của công chúng Việt tại các sự kiện do Hệ thống Ý tổ chức tại TP HCM và trong nước.


289