This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Congratulazioni al Sig. Tien Phat Tran per la concessione dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia! / Xin chúc mừng ông Trần Tiến Phát đã được trao Huân chương Công trạng – Danh hiệu Hiệp Sĩ của Chính phủ Ý

Date:

12/27/2019


Congratulazioni al Sig. Tien Phat Tran per la concessione dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia! / Xin chúc mừng ông Trần Tiến Phát đã được trao Huân chương Công trạng – Danh hiệu Hiệp Sĩ của Chính phủ Ý

Congratulazioni al Sig. Tien Phat Tran per la concessione dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia!

Il conferimento, da parte del Console Generale Dante Brandi a nome del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è in riconoscimento dei meriti del Sig. Tran nella efficace gestione della società hi-tech italiana Datalogic in Vietnam. Oltre ai risultati gestionali, in termini di fatturato e di espansione, il Sig. Tran è stato soprattutto capace di applicare l’autentico modo italiano di lavorare. Sotto la sua guida, Datalogic Vietnam è diventata un punto di riferimento in termini di sostenibilità, sicurezza e condizioni lavorative per tutte le industrie manifatturiere nel paese.

Il Sig. Tien Phat Tran ha inoltre garantito costante sostegno alla promozione dell’Italia in Vietnam, in particolare fungendo da vera e propria fonte di ispirazione per molti giovani vietnamiti interessati a completare i propri studi di alta formazione in Italia.

Un grande riconoscimento per un grande amico dell’Italia!

***********


Xin chúc mừng ông Trần Tiến Phát đã được trao Huân chương Công trạng – Danh hiệu Hiệp Sĩ của Chính phủ Ý.

Việc trao Huân chương do ngài TLS Dante Brandi thay mặt Tổng thống nước Cộng hòa Italia Sergio Mattarella thực hiện nhằm tôn vinh những đóng góp tuyệt vời của ông Phát trong quản lý điều hành Công ty công nghệ cao của Ý Datalogic tại Việt Nam. Không chỉ thành công về mức doanh thu, đầu ra tiêu chuẩn cao và mở rộng kinh tế, mà hơn hết, ông Phát đã rất thành công trong việc áp dụng hiệu quả chính xác “phương thức kinh doanh của Ý” tại Việt Nam. Dưới sự dìu dắt của ông, Datalogic Vietnam đã trở thành một chuẩn mực cho cách sản xuất tôn trọng, an toàn và bền vững.

Ông Phát cũng thường xuyên hỗ trợ các hoạt động quảng bá, xúc tiến của Ý tại Việt Nam, đặc biệt ông luôn là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam mong muốn học đại học ở Ý.

Sự công nhận tuyệt vời của Ý dành cho một người bạn tuyệt vời!


283