This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

La Voce Del Corpo – Nghệ Thuật Phi Ngôn Ngữ - 23/10/2019

Date:

10/11/2019


La Voce Del Corpo – Nghệ Thuật Phi Ngôn Ngữ - 23/10/2019

"Che voce ha il corpo? La voce della verità, perché il corpo non mente!" - Luca Vullo.

Questo 23 ottobre, Amberstone Media e il Consolato Generale d’Italia in HCMC presentano LA VOCE DEL CORPO, un simpatico spettacolo eseguito da Luca Vullo e da sua madre - la Sig.ra Angela Gabriele, sulla straordinaria abilità del popolo italiano di comunicare senza parole ma usando solo il linguaggio del corpo.

Il pubblico potrà esplorare i molteplici significati e i diversi modi di utilizzare la gestualità italiana per esprimere sentimenti, emozioni, pensieri e stati d'animo. Un viaggio originale e interattivo ricco di esilaranti aneddoti tra stereotipi, storia, lingua, cultura, scienza e intelligenza emotiva. Lo spettacolo mette a confronto diversi paesi evidenziando le differenze linguistiche e i modi di usare il proprio corpo per esprimersi e ci mostra i possibili equivoci interculturali che possono verificarsi in diverse parti del mondo.

Uno spettacolo teatrale divertente che offre ai partecipanti una migliore comprensione dell'essere umano e una maggiore attenzione all'importanza della comunicazione non verbale!

Oltre allo spettacolo, Luca Vullo terrà un workshop interattivo agli studenti del Dipartimento di Italiano della USSH University di HCMC il 22 ottobre (dalle 14.00 alle 16.00).

L’iniziativa avverrà in concomitanza con la XIX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (21-27 ottobre 2019) che avrà come tematica "L’Italiano sul Palcoscenico".

Lo spettacolo sarà in italiano con traduzione vietnamita.

https://www.facebook.com/events/2999192890305027/

 

********************************

 

“Ngôn ngữ hình thể rất quan trọng trong việc thể hiện cảm xúc, vì cơ thể không bao giờ biết nói dối” - Luca Vullo.

Ngày 23/10 sắp tới, Amberstone Media và Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM hân hạnh giới thiệu LA VOCE DEL CORPO – NGHỆ THUẬT PHI NGÔN NGỮ, một chương trình trình diễn giải trí của nghệ sĩ Luca Vullo cùng người mẹ của mình, bà Angela Gabriele, với chủ đề xoay quanh những kỹ năng phi thường của người Ý trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể.

Khán giả sẽ cùng khám phá những ý nghĩa đa chiều và cách người Ý sử dụng các cử chỉ đặc trưng để bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ và tâm trạng. Một trải nghiệm tương tác thú vị với nhiều giai thoại vui nhộn về khuôn mẫu, lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa, khoa học và trí tuệ cảm xúc. Bằng việc so sánh những sự khác biệt của ngôn ngữ ở nhiều quốc gia, và qua cách sử dụng ngôn ngữ hình thể, chương trình sẽ nêu bật lên rằng việc hiểu lầm văn hóa có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Chương trình cũng giúp người xem hiểu biết thêm về con người cũng như tầm quan trọng của giao tiếp phi ngôn ngữ!

Ngoài show diễn, Luca Vullo sẽ chủ trì hôị thảo tương tác với sinh viên khoa Ngữ văn Ý của trường ĐHKH XH&NV TPHCM vào ngày 22 tháng 10 từ 14 giờ đến 16 giờ

Sự kiện này diễn ra cùng với Tuần Lễ Ngôn Ngữ Ý trên thế giới lần thứ XIX (21-27/10/2019) với chủ đề "Người Ý trên sân khấu".

Chương trình sẽ được biểu diễn bằng tiếng Ý, với phụ đề tiếng Việt.

https://www.facebook.com/events/2999192890305027/

 

********************************

 

LA VOCE DEL CORPO – NGHỆ THUẬT PHI NGÔN NGỮ

Quando / Thời gian: 20:00-22:00, 23/10/2019

Dove / Địa điểm: Soul Live Project - SLP, 216 Pasteur, W.6, Dist. 3, Ho Chi Minh City

Compra i tuoi biglietti ora sul sito / Bạn có thể mua vé ngay tại: concert.dreampass.vn

 

final kv luca vullo 01 1

logo sett linguaita

 


259