This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

UNIT WINE TOUR - Intervista al Console Generale a HCMC Dante Brandi in vista della missione di 32 produttori italiani di vino in Vietnam (di Agnese Ceschi - WineMeridian) / UNIT WINE TOUR – Phỏng vấn Ngài Dante Brandi, Tổng Lãnh Sự Italia tại TP. HCM về sự phổ biến của rượu vang Ý, trước chương trình của phái đoàn gồm 32 nhà sản xuất rượu Vang Ý tại Việt Nam ( Phỏng vấn được thực hiện bởi Agnese Ceschi – WineMeridian)

Date:

09/26/2019


UNIT WINE TOUR - Intervista al Console Generale a HCMC Dante Brandi in vista della missione di 32 produttori italiani di vino in Vietnam (di Agnese Ceschi - WineMeridian)  /  UNIT WINE TOUR – Phỏng vấn Ngài Dante Brandi, Tổng Lãnh Sự Italia tại TP. HCM về sự phổ biến của rượu vang Ý, trước chương trình của phái đoàn gồm 32 nhà sản xuất rượu Vang Ý tại Việt Nam ( Phỏng vấn được thực hiện bởi Agnese Ceschi – WineMeridian)

HCMC – In vista della missione in Vietnam di 32 produttori italiani di vino guidati da Unexpected Italian e dall’Ufficio ICE di HCMC, il Console Generale Dante Brandi ha rilasciato un’intervista ad Agnese Ceschi, di WineMeridian, sulle prospettive del vino italiano in questo paese.

In un contesto di flessione delle importazioni di vino in Vietnam, l’Italia si pone in controtendenza, con aumenti anche di oltre il 50 per cento annuo da almeno cinque anni a questa parte. Il Sistema Italia in Vietnam (Ambasciata a Hanoi, Consolato Generale a HCMC, Ufficio ICE di HCMC, Camera di Commercio italiana in Vietnam) fornisce a questo riguardo un costante sostegno ad azioni di promozione del vino italiano nel paese, attraverso il coordinamento con produttori e distributori, nonché azioni mirate al settore della ristorazione, dell’ospitalità e in futuro anche della grande distribuzione. Incoraggianti alcuni segnali a sostegno della cultura del vino in Vietnam, come la recente istituzione della SSA - Saigon Sommelier Association. Intervista completa sul sito:

http://www.winemeridian.com/news_it/piccoli_ma_in_crescita_i_progressi_del_vino_in_vietnam_dove_l_italia_leader__3440.html

 

*****************************************

 

TP. HCM – Trước chương trình làm việc của phái đoàn gồm 32 nhà sản xuất rượu Vang Ý tại Việt Nam, được tổ chức bởi Thương vụ Ý và tổ chức Unexpected Italian, Tổng Lãnh sự Dante Brandi đã trả lời phỏng vấn của bà Agnese Ceshchi, Tạp chí Rượu Vang Địa Trung Hải về triển vọng của rượu vang Ý tại đất nước này.

Trong tình hình chung về việc giảm nhập khẩu rượu vang vào Việt Nam, Ý đang đi ngược lại với xu hướng, nhập khẩu vào thị trường Việt Nam tăng đều đặn trong vòng 5 năm gần đây, tăng đỉnh điểm 50% mỗi năm. Hệ thống Quốc gia Ý gồm Đại Sứ Quán Ý tại Hà Nội, Tổng Lãnh Sự Quán Ý tại tp. HCM, Thương Vụ Ý (ICE), phòng Thương Mại Ý tại Việt Nam (ICHAM) luôn hỗ trợ không ngừng nghỉ cho chiến lược tổng quát về thúc đẩy và quảng bá rượu vang Ý tại thị trường Việt Nam, thông qua kênh điều phối hiệu quả giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong ngành dịch vụ thức uống và ẩm thực, như HORECA (Khách sạn/nhà hàng/cafe) và trong tương lai sẽ bao gồm những nhà phân phối lớn, GDO (Grande Distribuzione Organizzata). Văn hóa thưởng thức rượu vang ngày càng phát triển triển tại Việt Nam, và cũng nhờ vào sự thành lập của Chi Hội Sommeliers Sài Gòn (SSA) với sứ mệnh hỗ trợ và cung cấp tập huấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn (hospitality) và rượu. Xin vui lòng xem toàn bộ bài phỏng vấn (bằng tiếng Ý) trên trang web:

http://www.winemeridian.com/news_it/piccoli_ma_in_crescita_i_progressi_del_vino_in_vietnam_dove_l_italia_leader__3440.html

 

 

 


252