This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Chiusura Consolato Generale il 2 settembre /Lịch nghỉ ngày 2 tháng 9

Date:

08/28/2019


Chiusura Consolato Generale il 2 settembre /Lịch nghỉ ngày 2 tháng 9

️In occasione della festa nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam, il Consolato Generale d'Italia rimarra' chiuso nel giorno: 02/09/2019 (Lunedi')

Nhân dịp Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Tổng Lãnh Sự Quán Italia xin thông báo lịch nghỉ : Ngày 02/09/2019 (Thứ 2)

 


244