This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

2 POSIZIONI APERTE PRESSO L’UFFICIO ICE DI HO CHI MINH CITY / TUYỂN DỤNG 2 VỊ TRÍ TẠI CƠ QUAN THƯƠNG VỤ Ý TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Date:

07/01/2019


2 POSIZIONI APERTE PRESSO L’UFFICIO ICE DI HO CHI MINH CITY / TUYỂN DỤNG 2 VỊ TRÍ TẠI CƠ QUAN THƯƠNG VỤ Ý TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Siamo lieti di annunciare che l’Ufficio di Ho Chi Minh City dell’Istituto per il Commercio Estero, sta cercando due persone per ricoprire le posizioni di:

  • Segretaria/o – termine per inviare le candidature: 10 luglio   
  • Analista commerciale - termine per inviare le candidature: 17 luglio

Preghiamo di far riferimento al link seguente per ulteriori informazioni sui prerequisiti, retribuzione e processo di selezione (nella sezione “Job annoucements”)

https://www.ice.it/en/index.php/markets/vietnam/ho-chi-minh-city

Oppure cliccare in alto a destra in questa pagina, sotto il logo di ITA, per poter visualizzare le due job description in formato pdf.

 

                                                                  ****************************

 

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Cơ Quan Thương Vụ Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tìm kiếm hai người để đảm nhận các vị trí:

  • Thư ký - hạn chót nộp đơn: ngày 10 tháng 7
  • Chuyên viên phân tích thương mại - hạn chót nộp đơn: ngày 17 tháng 7

Vui lòng tham khảo đường link sau để biết các yêu cầu bắt buộc, quy trình xử lý và lựa chọn (nhấp vào phần “Job annoucements”)

https://www.ice.it/en/index.php/markets/vietnam/ho-chi-minh-city

Hoặc nhấn vào phía trên bên phải của trang này, dưới logo ITA, để xem hai mô tả công việc ở định dạng pdf.

 

 


237