This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

VISITA A "CARE THE PEOPLE" ONLUS / CHUYẾN THĂM "CARE THE PEOPLE" TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Date:

06/17/2019


VISITA A

In occasione della sua visita a Danang, il Console Generale d'Italia Dante Brandi si é recato alla sede della Organizzazione non governativa "Care the People”. Nata nel 2002 come una piccola ONLUS ad opera del medico milanese Enzo Falcone, Care The People ONLUS é un’associazione di volontari che ha come scopo quello di perseguire obiettivi di solidarietá sociale, fornendo assistenza socio sanitaria ed educativa a persone in situazi...one difficicoltose o comunque disagiate. Uno dei maggiori problemi, spiega Il dott.Falcone, é la diossina, sostanza tossica che dopo oltre 40 anni dalla fine della guerra ancora miete vittime.

L’attivitá umanitaria di Falcone gli ha concesso di ricevere la cittadinanza onoraria vietnamita. Un vero orgoglio per la comunitá italliana in Vietnam.

                                                                ****************************

Nhân chuyến thăm Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự Dante Brandi đã thăm tổ chức Phi Chính phủ “Care the People”. Được thành lập vào năm 2002 nhờ vào nỗ lực của bác sỹ người Ý Enzo Falcone, Care The People ONLUS là một hiệp hội tự nguyện nhỏ với mục tiêu theo đuổi sự đoàn kết xã hội, cung cấp các hỗ trợ về mặt xã hội, vệ sinh và giáo dục cho người có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những vấn đề trọng tâm có thể kể đến như chất độc dioxin vẫn còn gây tổn thương cho người dân hơn 40 năm kể từ ngày chiến tranh kết thúc.

Với những đóng góp nhân đạo của mình, Ông Falcone đã được công nhận công dân danh dự của Việt Nam Một niềm vinh dự và tự hào cho cộng đồng người Ý tại Việt Nam.


234