This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

I rapporti bilaterali / Quan hệ song phương

 

I rapporti bilaterali / Quan hệ song phương

L'Italia e' stato fra i primi Paesi europei occidentali (il primo dell'allora CEE) a stabilire relazioni diplomatiche con il Vietnam, il 23 marzo 1973. A partire da quel momento e' sempre stato uno dei suoi principali partner ed ha avuto occasione di consolidare un rapporto costruito sull'amicizia e sul dialogo.

Negli ultimi anni i rapporti bilaterali hanno conosciuto un’intensificazione costante, soprattutto dal 2013, allorquando, in occasione delle celebrazioni per il 40o anniversario delle relazioni bilaterali, fu firmato a Roma un accordo di partenariato strategico che ha ampliato il ventaglio delle possibilita' di collaborazione Italia-Vietnam in tutti i settori.

Nel menu' a sinistra e' possibile trovare alcune informazioni in piu' sui principali ambiti di collaborazione bilaterale.

 

IL SISTEMA ITALIA IN VIETNAM

Ambasciata d'Italia in Hanoi: https://ambhanoi.esteri.it/Ambasciata_Hanoi/it 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: https://hanoi.aics.gov.it/

Ufficio Uni-Italia in Hanoi: http://uni-italia.vn/

Consolato Generale in Ho Chi Minh City: https://conshochiminh.esteri.it/consolato_hochiminh/it/

Agenzia ICE in Ho Chi Minh City: https://www.ice.it/it/mercati/vietnam

Camera di Commercio Italiana in Vietnam (Hanoi e Ho Chi Minh City): https://icham.org/ 

************************

Italia là một trong nước châu Âu đầu tiên( thành viên của Cộng đồng kinh tế các nước châu Âu) đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 23 tháng 3 năm 1973. Từ thời điểm này Italia luôn là một trong những đối tác có cơ hội hàn gắn một mối quan hệ dựa trên cơ sở tình bạn và đối thoại.

Trong những năm gần đây, các mối quan hệ song phương đã trở nên ngày càng bền chặt, đặc biệt vào năm 2013, khi hai nước tổ chức 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Một bản hiệp định về đối tác chiến lược đã được kí kết tại Roma, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự hợp tác giữa Italia và Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Trong mục này của trang web, các bạn có thể tìm thấy một vài thông tin chính về hợp tác song phương.

 

HỆ THỐNG QUỐC GIA ITALIA TẠI VIỆT NAM

Đại sứ quán Italia tại Hà Nội: https://ambhanoi.esteri.it/Ambasciata_Hanoi/it

Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh: https://conshochiminh.esteri.it/consolato_hochiminh/it/

Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia: https://hanoi.aics.gov.it/

Văn phòng Uni-Italia tại Hà Nội: http://uni-italia.vn/

Thương vụ Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh: https://www.ice.it/it/mercati/vietnam  

Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh): https://icham.org/


21