This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Phòng/Ban thuộc Tổng Lãnh sự

 

Phòng/Ban thuộc Tổng Lãnh sự

Điện thoại: (+84) 28 38275445
                       (+84) 28 38275446
                       (+84) 28 38275447

 

Fax: (+84) 28 38275444

 

PEC (Posta elettronica certificata):
con.hochiminhcity@cert.esteri.it

 

Thư ký Tổng Lãnh sự
hochiminh.segreteria@esteri.it

 

Phòng Kinh tế và Thương mại
hochiminh.commerciale@esteri.it

 

Phòng Hành chính
hochiminh.amministrazione@esteri.it
Ông Antonio BONOMO – Trưởng phòng Hành chính

 

Phòng Thị thực
hochiminh.visti@esteri.it
Bà Ma. Celeste B. CORONEL - Trưởng phòng Thị thực

 

Phòng Tình trạng hôn nhân
hochiminh.consolato@esteri.it
Ông Claudio VIVILECCHIA – Trưởng phòng Lãnh sự

 

Phòng Văn hóa
hochiminh.culturale@esteri.it
Bà Cinzia GRIECO – Trưởng phòng Văn hóa

 

LỊCH NGHỈ LỄ 2022

1 Ngày 01/01 Tết Dương lịch Thứ Bảy
2 Ngày 31/01 Tết Âm lịch Thứ Hai
3 Ngày 01/02 Tết Âm lịch Thứ Ba
4 Ngày 02/02 Tết Âm lịch Thứ Tư
5 Ngày 10/04 Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Chủ Nhật
6 Ngày 30/04 Ngày Chiến thắng Thứ Bảy
7 Ngày 01/05 Ngày Quốc tế lao động Chủ Nhật
8 Ngày 02/06 Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Italia Thứ Năm
9 Ngày 02/09 Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam Thứ Sáu
10 Ngày 25/12 Lễ Giáng Sinh Chủ nhật
11 Ngày 26/12 Lễ Thánh Stefano Thứ Hai

14