This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Tổng Lãnh sự quán

 

Tổng Lãnh sự quán

Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ                     Tòa nhà President Place - Tầng 10 - Số 93 Nguyễn Du – Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam
Điện thoại +84 28 38275445
Fax: +84 28 38275444

Email

Phòng Lãnh sự: hochiminh.consolato@esteri.it                                                                                                                            
Phòng Thị thực: hochiminh.visti@esteri.it
Phòng Thương mại: hochiminh.commerciale@esteri.it
Phòng Văn hóa: hochiminh.culturale@esteri.it
PEC: con.hochiminhcity@cert.esteri.it 

Giờ làm việc

Phòng Lãnh sự (theo lịch hẹn)
Thứ 2: 09:00 - 12:00
Thứ 4: 14:00 - 16:00
Thứ 5: 09:00 - 12:00

Yêu cầu đặt lịch hẹn và thông tin về lãnh sự xin vui lòng gửi đến hộp thư điện tử: hochiminh.consolato@esteri.it

Phòng Thị thực

Đơn xin cấp thị thực dài hạn phải được nộp trực tiếp tại phòng thị thực của Tổng Lãnh sự quán, theo lịch hẹn vào những giờ làm việc sau:

Thứ 3: 09:00 - 12:00
Thứ 5: 14:00 - 16:00
Yêu cầu đặt lịch hẹn và những vấn đề liên quan đến thị thực xin vui lòng gửi đến hộp thư điện tử: hochiminh.visti@esteri.it

 


13