This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Đại học

 

Đại học

Trường Đại học tại Italia

Những thông tin về tổ chức và chức năng của các trường Đại học có thể xem tại trang web của Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu.web của Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu.

Danh sách đầy đủ của các trường Đại học có thể xem tại CINECA.

Có một trang nói về các trường Đại học ở trên website của CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Các sinh viên nước ngoài quan tâm đến việc học tại các trường Đại học Italia có thể tìm thấy các thông tin hữu ích về con số tuyển sinh sinh viên nước ngoài trên trang web của MIUR, tại trang liên quan tới Offertaformativa.


34