This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Sự tương đồng của các văn bằng

 

Sự tương đồng của các văn bằng

XÁC NHẬN GIÁ TRỊ VĂN BẰNG TƯƠNG ĐƯƠNG

Các văn bằng nước ngoài không được tự động công nhận tại Italia. Đương sự muốn xác nhận sự tương đồng của văn bằng nước ngoài (do các cơ sở đào tạo được công nhận chính thức cấp) với những văn bằng của Italia có thể liên hệ Phòng Sinh viên của Tổng Lãnh sự quán. Riêng đối với các công dân Ý phải liên hệ trực tiếp với Provveditorato agli Studi của Ý nhưng trước đó vẫn phải xin cấp “Giấy xác nhận giá trị văn bằng” tại Phòng Sinh viên của Tổng Lãnh sự quán.

Những văn bằng được cấp tại nước ngoài, sau khi được chứng nhận sự tương đương với các bằng cấp của Italia (Bằng Trung học Cơ sở, Bằng Trung học Phổ thông và Bằng Đại học) sẽ có giá trị chính thức tại Italia.

Những giấy tờ cần thiết phải nộp tại Tổng Lãnh sự quán để xin “Giấy xác nhận giá trị văn bằng”:

- Bằng gốc hoặc bản sao công chứng, có dấu của trường hoặc cơ sở đào tạo và chữ kí của người có
thẩm quyền và phải được Hợp thức hóa Lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam;

- Sau đó phải được dịch sang tiếng Ý bởi phiên dịch viên chính thức được Tổng Lãnh sự quán công nhận.


31