This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

CHỨNG NHẬN VĂN BẰNG

 

CHỨNG NHẬN VĂN BẰNG

XÁC NHẬN GIÁ TRỊ VĂN BẰNG

Các văn bằng nước ngoài không được tự động công nhận tại Italia. Đương sự muốn xác nhận sự tương đồng của văn bằng nước ngoài (do các cơ sở đào tạo được công nhận chính thức cấp) với những văn bằng của Italia có thể liên hệ Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh qua email: hochiminh.consolato@esteri.it. Riêng đối với các công dân Ý phải liên hệ trực tiếp với Provveditorato agli Studi của Ý
nhưng trước đó vẫn phải xin cấp “Giấy xác nhận giá trị văn bằng” tại Tổng Lãnh sự quán Italia

Những văn bằng được cấp tại nước ngoài, sau khi được chứng nhận sự tương đương với các bằng cấp của Italia (Bằng Trung học Cơ sở, Bằng Trung học Phổ thông và Bằng Đại học) sẽ có giá trị chính thức tại Italia.


36