This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

News and Press Releases

 

News and Press Releases

Enter search data

DateDescription
11/07/2019La Settimana della Cucina italiana nel Mondo a Saigon e nel Sud Vietnam: quando si parla di cucina italiana, una settimana non è abbastanza! / Tuần Lễ Ẩm Thực Ý Trên Toàn Thế Giới tại Sài Gòn và Các Tỉnh, Thành phía Nam Việt Nam: nhắc đến Ẩm Thực Ý, một tuần là không đủ!
10/31/2019ATTENZIONE: divieto di imbarco di computer portatili Apple MacBook Pro 15” su compagnie vietnamite
10/31/2019Aggiornamenti depressione tropicale "Matmo"
10/30/2019Tempesta Tropicale "Matmo" in arrivo sul Vietnam centro-meridionale
10/24/2019“La Voce Del Corpo” – La coinvolgente performance di Luca Vullo sulla gestualità italiana in scena a Saigon nell’ambito della Settimana Della Lingua Italiana / “Nghệ Thuật Phi Ngôn Ngữ” – Màn trình diễn của Luca Vullo về ngôn ngữ cơ thể của người Ý tại Sài Gòn trong khuôn khổ của Tuần Lễ Ngôn Ngữ Ý
10/23/2019“Il traditore sul palcoscenico" Del Prof.Stefano Romagnoli apre gli eventi della Settimana Della Lingua Italiana a HCMC / Hội thảo "Kẻ phản bội trên sân khấu" của Giáo sư Stefano Romagnoli. Giới thiệu về sự phức tạp của dịch thuật trong các buổi biểu diễn trên sân khấu, sự kiện khởi đầu cho Tuần lễ Ngôn ngữ Ý tại thành phố Hồ Chí Minh
10/17/2019Inaugurazione di Ferrari Vietnam / Khai Trương Ferrari Việt Nam
10/11/2019Olive Oil True Italian Taste / Hương Vị Ý Đích Thực – 11/10/2019
10/11/2019La Voce Del Corpo – Nghệ Thuật Phi Ngôn Ngữ - 23/10/2019
10/08/2019II Forum Italia-Vietnam in alta formazione e IDOHE 2019 / Diễn Đàn Giáo Dục Đại Học Ý – Việt và IDOHE 2019
10/08/2019A night of Italian music / Đêm Nhạc Ý
10/03/2019Italian Wines: The Journey Into The Unexpected 2019 in HCMC / Rượu Vang Ý: Hành Trình Đến Sự Bất Ngờ 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh
10/02/2019Study in Europe Education Fair 2019 in HCMC / Ngày hội Giáo dục Châu Âu 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh
10/02/2019Intervista al CG Brandi sul EVFTA / Phỏng vấn ngài Tổng Lãnh Sự Brandi về EVFTA
10/01/2019Italian Days on Higher Education 2019 / Ngày hội Ý về Giáo dục Đại học 2019
09/26/2019UNIT WINE TOUR - Intervista al Console Generale a HCMC Dante Brandi in vista della missione di 32 produttori italiani di vino in Vietnam (di Agnese Ceschi - WineMeridian) / UNIT WINE TOUR – Phỏng vấn Ngài Dante Brandi, Tổng Lãnh Sự Italia tại TP. HCM về sự phổ biến của rượu vang Ý, trước chương trình của phái đoàn gồm 32 nhà sản xuất rượu Vang Ý tại Việt Nam ( Phỏng vấn được thực hiện bởi Agnese Ceschi – WineMeridian)
09/24/2019“Study in Europe” Education Fairs 2019/ Ngày hội Giáo dục Châu Âu 2019
09/20/2019A night of Italian music 8PM 5/10/2019 / Đêm nhạc Ý 20H NGÀY 5/10/2019
09/16/2019Workshop e seminari su Heritage preservation and Economic Development – HCMC, 3-11 settembre 2019 / Hội thảo Bảo tồn Di sản và Phát triển Kinh tế tại TP HCM, ngày 3-11/09/2019
09/12/2019Network Alumni Italia-Vietnam


6