This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

News and Press Releases

 

News and Press Releases

Enter search data

DateDescription
12/02/2020IL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA ANCORA UNA VOLTA PARTNER DELLA VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK / TỔNG LÃNH SỰ QUÁN ITALIA ĐỐI TÁC CỦA TUẦN LỄ THỜI TRANG QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
12/01/2020PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 (01.12.2020 - 30.11.2021) / ITALIA - CHỦ TỊCH G20 (01.12.2020 - 30.11.2021)
12/01/2020VISITA A HCMC DELL’ADDETTO SCIENTIFICO MARCO ABBIATI. / CHUYẾN CÔNG TÁC ĐẾN TPHCM CỦA TÙY VIÊN KHOA HỌC MARCO ABBIATI
11/27/2020FEASTING WITH FAME. UNA INDIMENTICABILE CENA-SPETTACOLO QUALE EVENTO DI PUNTA DELLE SETTIMANE DELLA CUCINA ITALIANA A HCMC. / FEASTING WITH FAME. MỘT BUỔI YẾN TIỆC GHI DẤU ẤN KHÔNG THỂ QUÊN, TRỞ THÀNH SỰ KIỆN CHỦ ĐẠO TRONG KHUÔN KHỔ TUẦN LỄ ẨM THỰC Ý TẠI TPHCM
11/24/2020EMILIA WINE: THE NEW SPARKLING EXPERIENCE. / RƯỢU VANG VÙNG EMILIA: TRẢI NGHIỆM SỦI BỌT (SPARKLING) MỚI
11/21/2020BUFFET DI PIZZA ALLA PALA E BUFFET DI PASTA FRESCA FATTA IN CASA PRESSO LE SQUARE EPICIER FIN A HCMC/ TIỆC BUFFET PIZZA-PALA VÀ BUFFET MÌ Ý TƯƠI TỰ LÀM TẠI LE SQUARE EPICIER FIN TPHCM
11/21/202025° ANNIVERSARIO DELLA VAN LANG UNIVERSITY A HCMC / KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG TPHCM
11/20/2020MASTERCLASS REALE - HCMC
11/17/2020LA SECONDA MASTERCLASS DELLE ITALIAN CUISINE WEEKS A DANANG / MASTERCLASS TẠI ĐÀ NẴNG – SỰ KIỆN THỨ HAI TRONG KHUÔN KHỔ TUẦN LỄ ẨM THỰC Ý
11/12/2020MASTERCLASS A NHA TRANG SU PIZZA, PASTA E GELATO QUALE EVENTO DI APERTURA DELLE SETTIMANE DELLA CUCINA ITALIANA IN VIETNAM / MASTERCLASS VỀ PIZZA, MÌ Ý VÀ KEM TẠI NHA TRANG, SỰ KIỆN MỞ MÀN CỦA TUẦN LỄ ẨM THỰC Ý TẠI VIỆT NAM
11/11/2020PRESS RELEASE - ITALIAN CUISINE WEEKS 2020
11/11/2020Le Settimane della Cucina italiana in Vietnam:Quando si parla di cucina italiana, una settimana non è abbastanza! / Tuần Lễ Ẩm Thực Ý tại Việt Nam: nhắc đến Ẩm Thực Ý, một tuần là không đủ!
11/06/2020CONFERENZA A HCMC SULL’APPROCCIO REGGIO EMILIA NELL’EDUCAZIONE DELLA PRIMA INFANZIA / HỘI THẢO VỀ CÁCH TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP REGGIO EMILIA TRONG GIÁO DỤC MẦM NON TẠI TP.HCM
11/06/202020mo ANNIVERSARIO DELL’UNIVERSITÀ DI ECONOMIA E LEGGE (UEL) DI HCMC / KỶ NIỆM 20 NĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ LUẬT TP HCM
11/05/2020ITALIAN DESIGN DAY 2020 IN VIETNAM / NGÀY HỘI THIẾT KẾ Ý 2020 TẠI VIỆT NAM
11/01/2020ITALIAN DESIGN DAY 2020 / NGÀY THIẾT KẾ Ý 2020
10/30/2020VISITA CAPI MISSIONE UE A HCMC E AGENDA DI INCONTRI AMB. ALESSANDRO /CHUYẾN THĂM CỦA ĐOÀN ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC EU TỚI TP. HCM VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI SỨ ALESSANDRO
10/25/2020BOOK STREET A HCMC OSPITA LA LETTURA DELLE FIABE DI GIANNI RODARI. / BUỔI ĐỌC SÁCH TẠI ĐƯỜNG SÁCH TP.HCM VỚI NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỒNG GIAO CỦA GIANNI RODARI
10/19/2020Seminario sulla vita e le opere di Gianni Rodari. / Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của Gianni Rodari
10/16/2020Forum sugli Investimenti e la Cooperazione nel Settore educativo aperto a #HCMC dal Viceministro Nguyen Van Phuc. / Thứ trưởng Bộ GD&DT Nguyễn Văn Phúc đã khai mạc Diễn đàn Đầu tư và Hợp tác Giáo dục tại TPHCM.


6