This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

News and Press Releases

 

News and Press Releases

Enter search data

DateDescription
05/20/2021MONTAGNE E CAMBIAMENTI CLIMATICI: LA MOSTRA FOTOGRAFICA “ITALIAN ROUTES” INAUGURA IN VIETNAM/ NÚI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: KHAI MẠC TRIỂN LÃM ẢNH “ITALIAN ROUTES” TẠI VIỆT NAM
05/14/2021TRIỂN LÃM ẢNH “ITALIAN ROUTES – PHONG CẢNH NÚI Ý, LEO NÚI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” - THÔNG CÁO BÁO CHÍ / THE PHOTOGRAPHIC EXHIBITION “ITALIAN ROUTES - MOUNTAINS, MOUNTAINEERING, CLIMATE CHANGE” - PRESS RELEASE
04/29/2021VISITA E INCONTRI DEL CORPO CONSOLARE NELLA PROVINCIA DI PHU YEN / LÃNH SỰ ĐOÀN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TỈNH PHÚ YÊN
04/27/2021IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITA’ ITALIANE PER GLI STUDENTI STRANIERI, ANNO ACCADEMICO 2021-2022 / ĐĂNG KÝ GHI DANH VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI NĂM HỌC 2021-2022
04/25/2021UNA VISIONE AGGIORNATA DELL’ITALIA. LA CREATIVITÀ ITALIANA / TẦM NHÌN MỚI CỦA ITALIA. SÁNG TẠO ITALIA
04/24/2021LO STRAORDINARIO GUSTO ITALIANO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA CHAÎNE / ẨM THỰC HẢO HẠNG ITALIA CHÀO MỪNG NGÀY CHAÎNE THẾ GIỚI
04/22/2021“A TOUCH OF ROMAN HISTORY" BY BVLGARI VIETNAM
04/18/2021L’approccio pedagogico Reggio Emilia® per l’educazione della prima infanzia a Danang / Hướng tiếp cận Reggio Emilia trong giáo dục mầm non tại Đà Nẵng
04/15/2021Nuova proposta di legge sulla protezione dei dati personali in Vietnam / Dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam
04/14/2021Presentazione del sistema universitario italiano agli studenti della USSH-VNU / Giới thiệu hệ thống giáo dục đại học ở Ý cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia
04/14/2021Incontro fra i vertici cittadini e le missioni straniere a HCMC / Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và Lãnh sự đoàn tại TPHCM
04/13/2021Italian Research Day in the world 2021 / Ngày Nghiên cứu Italia trên Thế giới 2021
04/12/2021UniSmartItaly. Study and work with Italy (16-24 aprile 2021) / UniSmartItaly. Study and work with Italy (từ 16 đến 24 tháng 4 năm 2021)
04/10/2021FRICO DAY
04/10/2021CON LA PASTA NON SI SCHERZA! / ĐỪNG LÀM RỐI TUNG MÌ ỐNG LÊN!
04/07/2021SOLAR POWER FOR FACTORIES. EVERYTHING YOU NEED TO KNOW. / NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO CÁC NHÀ MÁY. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT.
04/06/2021CAVALIERATO ALL’ORDINE DELLA STELLA D’ITALIA PER LA SIG.RA TRANG LE / TRAO HUÂN CHƯƠNG CÔNG TRẠNG TƯỚC HIỆU HIỆP SĨ CỦA ITALIA CHO BÀ TRANG LÊ
04/05/2021ESTENSIONE VALIDITÀ DEI VISTI TURISTICI FINO AL 30 APRILE
03/26/2021L’ITALIA DI OGGI: UNA SERIE DI SEMINARI SULLA CULTURA ITALIANA PRESSO LA USSH / Ý HÔM NAY: MỘT CHUỖI CÁC HỘI THẢO VỀ VĂN HÓA Ý TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
03/25/2021ASSEMBLEA GENERALE DI EUROCHAM VIETNAM / HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA EUROCHAM VIETNAM


6