This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Học tập

 

Học tập

Văn phòng phụ trách Học tập sẽ cung cấp các thông tin và tư vấn cho việc đăng kí vào các trường Đại học và cấp các Giấy chứng nhận văn bằng cho các văn bằng của các trường trung học và Đại học để những người quan tâm có thể được công nhận về sự tương xứng về văn bằng đối với hệ thống giáo dục của Italia, có thể đăng kí học tại các trường, Đại học Italia và xin học bổng.

https://www.universitaly.it/index.php/

 

 


32