Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Notizie e Comunicati Stampa

 

Notizie e Comunicati Stampa

Inserire i parametri per la ricerca

DataDescrizione
06/11/202020mo ANNIVERSARIO DELL’UNIVERSITÀ DI ECONOMIA E LEGGE (UEL) DI HCMC / KỶ NIỆM 20 NĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ LUẬT TP HCM
05/11/2020ITALIAN DESIGN DAY 2020 IN VIETNAM / NGÀY HỘI THIẾT KẾ Ý 2020 TẠI VIỆT NAM
01/11/2020ITALIAN DESIGN DAY 2020 / NGÀY THIẾT KẾ Ý 2020
30/10/2020VISITA CAPI MISSIONE UE A HCMC E AGENDA DI INCONTRI AMB. ALESSANDRO /CHUYẾN THĂM CỦA ĐOÀN ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC EU TỚI TP. HCM VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI SỨ ALESSANDRO
25/10/2020BOOK STREET A HCMC OSPITA LA LETTURA DELLE FIABE DI GIANNI RODARI. / BUỔI ĐỌC SÁCH TẠI ĐƯỜNG SÁCH TP.HCM VỚI NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỒNG GIAO CỦA GIANNI RODARI
19/10/2020Seminario sulla vita e le opere di Gianni Rodari. / Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp của Gianni Rodari
16/10/2020Forum sugli Investimenti e la Cooperazione nel Settore educativo aperto a #HCMC dal Viceministro Nguyen Van Phuc. / Thứ trưởng Bộ GD&DT Nguyễn Văn Phúc đã khai mạc Diễn đàn Đầu tư và Hợp tác Giáo dục tại TPHCM.
15/10/2020XX Settimana della lingua italiana: Centesimo anniversario dalla nascita di Gianni Rodari / Tuần lễ tiếng Ý trên Thế giới lần thứ XX: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Gianni Rodari
12/10/2020NUOVO IMPULSO ALLA COOPERAZIONE CON LA CITTÀ DI DANANG (VIETNAM CENTRALE) DOPO IL LUNGO LOCKDOWN. / MỘT TẦM MỚI TRONG MỖI QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (MIỀN TRUNG VIỆT NAM) SAU THỜI GIAN DÀI THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI
28/09/202011TH EUROPEAN-VIETNAMESE DOCUMENTARY FILM FESTIVAL/LIÊN HOAN PHIM TÀI LIỆU CHÂU ÂU - VIỆT NAM LẦN THỨ 11
28/09/2020INFORMAZIONI SULLA RIPRESA RILASCIO VISTI / THÔNG TIN VỀ VIỆC MỞ CỬA CẤP LẠI MỘT SỐ LOẠI THỊ THỰC
23/09/2020TEST E CONSEGNA DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE INONDAZIONI IN VIETNAM CENTRO-MERIDIONALE / NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HỆ THỐNG PHÒNG NGỪA LŨ TẠI KHU VỰC NAM-TRUNG BỘ CỦA VIỆT NAM
10/09/2020TRUE ITALIAN TASTE: SEMINARIO E MASTERCLASS SU VINO E FORMAGGI ITALIANI/HƯƠNG VỊ CHUẨN Ý: HỘI THẢO VÀ LỚP CHUYÊN ĐỀ “MASTERCLASS” VỀ PHÔ MAI VÀ RƯỢU VANG Ý
10/09/2020REFERENDUM. APERTURA STRAORDINARIA CONSOLATO VENERDÌ POMERIGGIO E SABATO MATTINA PER CONSEGNA BUSTE NON RECAPITATE
31/08/2020“Eppure il Cento c’è”. Inaugurazione a HCMC della mostra sul pedagogo Loris Malaguzzi, ispiratore del Reggio Emilia approach®, a cento anni dalla nascita./“Không. Một trăm vẫn ở đây mà.” Lễ khai mạc Triển lãm toàn quốc kỷ niệm 100 năm Nhà sư phạm Loris Malaguzzi tại Việt Nam.
20/08/2020FOCUS ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-VIETNAM
20/08/2020REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE 2020
17/08/2020I SUCCESSI DEL CINEMA CONTEMPORANEO VIETNAMITA IN ITALIA/NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA SẢN XUẤT FILM ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT TẠI Ý
13/08/2020I SUCCESSI DEL CINEMA CONTEMPORANEO VIETNAMITA IN ITALIA/NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA SẢN XUẤT FILM ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT TẠI Ý
13/08/2020Iniziano le attività formative di Global Embassy, rappresentante ufficiale di Reggio Children in Vietnam/ bắt đầu các hoạt động đào tạo của Global Embassy, đại diện chính thức của Reggio Children tại Việt Nam


6