This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

News and Press Releases

 

News and Press Releases

Enter search data

DateDescription
11/11/2019Simposio medico a Saigon intitolato alla memoria dell’eroico medico italiano Carlo Urbani / Hội Thảo Chuyên Đề Y Tế Tại Saigon Tưởng Nhớ Đến Di Sản Của Bác Sĩ Anh Hùng, Nhà Sinh Vật Học Người Ý Carlo Urbani
11/11/2019Mezzotono – Mad in Italy: Vietnam Tour 2019 / Nhóm nhạc Mezzotono – Mad in Italy: Tour Việt Nam 2019
11/08/2019Tempesta tropicale Nakri in arrivo sul Vietnam centro-meridionale
11/08/2019Accordo tra Reggio Children e Global embassy per sviluppare le prime scuole dell’infanzia con l’approccio Reggio Children in Vietnam / Hợp Tác Giữa Reggio Children Và Global Embassy Nhằm Xây Dựng Trường Mầm Non Đầu Tiên Tại Việt Nam Ứng Dụng Phương Pháp Reggio Children
11/07/2019La Settimana della Cucina italiana nel Mondo a Saigon e nel Sud Vietnam: quando si parla di cucina italiana, una settimana non è abbastanza! / Tuần Lễ Ẩm Thực Ý Trên Toàn Thế Giới tại Sài Gòn và Các Tỉnh, Thành phía Nam Việt Nam: nhắc đến Ẩm Thực Ý, một tuần là không đủ!
10/31/2019ATTENZIONE: divieto di imbarco di computer portatili Apple MacBook Pro 15” su compagnie vietnamite
10/31/2019Aggiornamenti depressione tropicale "Matmo"
10/30/2019Tempesta Tropicale "Matmo" in arrivo sul Vietnam centro-meridionale
10/24/2019“La Voce Del Corpo” – La coinvolgente performance di Luca Vullo sulla gestualità italiana in scena a Saigon nell’ambito della Settimana Della Lingua Italiana / “Nghệ Thuật Phi Ngôn Ngữ” – Màn trình diễn của Luca Vullo về ngôn ngữ cơ thể của người Ý tại Sài Gòn trong khuôn khổ của Tuần Lễ Ngôn Ngữ Ý
10/23/2019“Il traditore sul palcoscenico" Del Prof.Stefano Romagnoli apre gli eventi della Settimana Della Lingua Italiana a HCMC / Hội thảo "Kẻ phản bội trên sân khấu" của Giáo sư Stefano Romagnoli. Giới thiệu về sự phức tạp của dịch thuật trong các buổi biểu diễn trên sân khấu, sự kiện khởi đầu cho Tuần lễ Ngôn ngữ Ý tại thành phố Hồ Chí Minh
10/17/2019Inaugurazione di Ferrari Vietnam / Khai Trương Ferrari Việt Nam
10/11/2019Olive Oil True Italian Taste / Hương Vị Ý Đích Thực – 11/10/2019
10/11/2019La Voce Del Corpo – Nghệ Thuật Phi Ngôn Ngữ - 23/10/2019
10/08/2019II Forum Italia-Vietnam in alta formazione e IDOHE 2019 / Diễn Đàn Giáo Dục Đại Học Ý – Việt và IDOHE 2019
10/08/2019A night of Italian music / Đêm Nhạc Ý
10/03/2019Italian Wines: The Journey Into The Unexpected 2019 in HCMC / Rượu Vang Ý: Hành Trình Đến Sự Bất Ngờ 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh
10/02/2019Study in Europe Education Fair 2019 in HCMC / Ngày hội Giáo dục Châu Âu 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh
10/02/2019Intervista al CG Brandi sul EVFTA / Phỏng vấn ngài Tổng Lãnh Sự Brandi về EVFTA
10/01/2019Italian Days on Higher Education 2019 / Ngày hội Ý về Giáo dục Đại học 2019
09/26/2019UNIT WINE TOUR - Intervista al Console Generale a HCMC Dante Brandi in vista della missione di 32 produttori italiani di vino in Vietnam (di Agnese Ceschi - WineMeridian) / UNIT WINE TOUR – Phỏng vấn Ngài Dante Brandi, Tổng Lãnh Sự Italia tại TP. HCM về sự phổ biến của rượu vang Ý, trước chương trình của phái đoàn gồm 32 nhà sản xuất rượu Vang Ý tại Việt Nam ( Phỏng vấn được thực hiện bởi Agnese Ceschi – WineMeridian)


6